Hierdie benadering fokus op effektiewe besluitneming om opbrengs en gehalte te optimaliseer. Kyk hier hoe tegnologie ook aangewend word om risiko te bestuur.