PROMOSIE

Vogbewaring behoort die boer se belangrikste voorrangsaak te wees in die proses om die lande vir die volgende planttyd voor te berei.

Die bekamping van onkruid moet eerste aandag kry. Dit is belangrik om lande skoon te hou van onkruid en opslag. Onkruid op die lande ná strooptyd veroorsaak nie net ’n saadbank nie, maar dit tap ook die kosbare vogreserwes wat vir die volgende seisoen beskikbaar is.

Oorlewende onkruid kry die geleentheid om hul lewensiklus te voltooi en saad te produseer, wat in die komende seisoen ’n probleem gaan wees. As onkruid nie bekamp word nie, kan die onkruidsaadbank in die grond elke jaar vermeerder, wat die probleem net sal vererger.

Bewerking om onkruid te bekamp, veral gedurende die wintermaande, word nie aanbeveel nie, omdat die verlies aan grondvogte groot kan wees. Ryp kan help met die bestryding van jong, eenjarige onkruid, maar dit is nie raadsaam om daarop staat te maak nie.

AFWISSELING

In die beplanning van jou onkruidbekampingsprogram is dit raadsaam om onkruiddoders af te wissel. Middels met verskillende werkings behoort gebruik te word. Tenkmengsels van meer as een produk wat verskeie werkings het, is ’n goeie opsie om te oorweeg, mits die vereistes op die etiket gevolg word.

’n Hormoon-onkruiddoder tesame met Roundup-produkte kan oorweeg word vir goeie onkruidbestryding. Dit sal ook help voorkom dat die onkruid weerstand teen onkruiddoders opbou.

TOERUSTING

Die stiller tyd ná stroop is ook die ideale tyd om seker te maak alle werktuie en trekkers is in ’n goeie, werkende toestand. Kalibreer werktuie wat ’n ruk lank nie gebruik is nie, soos die planters en spuite, sodat dit gereed is wanneer die volgende seisoen se planttyd aanbreek.

ONTLEDINGS

Net soos elke seisoen uniek is, is elke land op die plaas uniek. Daarom is inligting van vorige seisoene belangrik in die beplanning vir die volgende seisoen.

Dit behels dat in besonderhede gekyk word na die opbrengste wat die afgelope paar jaar op elke land behaal is. Só kan bepaal word hoe sekere besluite oor kultivars, onkruidbestuursprogramme, bemesting, plantdigtheid en bewerkings ’n invloed op die opbrengs kon hê.

Grondontledings om die voedingstatus en vrugbaarheid van die lande te bepaal, kan nou gedoen word. Dit is ook die ideale tyd vir die boer om insetverskaffers, soos sy Dekalb-saadverteenwoordiger of -makelaar, te kontak. Dan kan hulle pakketkeuses vir die volgende seisoen bespreek, na nuwekultivars en saadbehandelings kyk, en hoe dit by die beplanning vir die komende seisoen se aanplantings inpas.