PROMOSIE

Die bestryding van onkruid voorkom dat ongewenste plante die gewasse groei en ontwikkeling belemmer en dat onkruid in die gevoeligste stadiums van die gewas se ontwikkeling water, voedingselemente en lig van die gewas steel.

Navorsing het bewys dat dieeerste drie tot ses weke nadatgeplant is, deurslaggewend is vir onkruid se nadelige impak op die gewas. Tydens hierdie tydperkmoet so min as moontlik onkruidop die land met die gewasplantmeeding en met die groei inmeng.

Onkruiddoders vergroot die opsies vir bestryding omdat die werking minder afhanklik is van omgewingsfaktore, soos die klimaat en grondsoort, as byvoorbeeld meganiese bestryding. Wanneer die grond ná ’n reënbui nat is, kan onkruiddoders toegedien word en uitstekend werk. Dit kan ook deur die besproeiingstelsel of met ’n vliegtuig toegedien word.

WEERSTANDIGHEID

Die gebruik van onkruiddoders ingewasproduksie is nie die oorsaak van die voorkoms van weerstand by onkruid nie. Die manier waaroponkruiddoders gebruik word,speel egter ’n groot rol.

Volgens dr. Charlie Reinhardt,projekleier van die Suid-Afrikaanse inisiatief vir onkruiddoderweerstand (SAHRI) by die departement van plantproduksie en grondkunde aan die Universiteit van Pretoria, kan die oorgebruik van ’n enkele onkruidbestrydingsmetode, hetsy meganies, biologies of chemies, lei tot onkruid wat weerstand en ontwyking ontwikkel teenoor daardie enkele beheermetode.

Weerstand by enige onkruid ontwikkel wanneer ’n bevolking van daardie plantsoort, wat voorheen gevoelig teenoor ’n bepaalde bestrydingsmetode was, nie langer bevredigend bestry word nie.

Hierdie beginsel geld ook by onkruidbestryding met chemiese middels. Wanneer ’n onkruidbevolking wat voorheen gevoelig teenoor ’n bepaalde middel was, nie langer bevredigend deur die geregistreerde dosis van daardie onkruiddoder bestry word nie, flikker die gevaarligte en kan die spesifieke bevolking besig wees om weerstand teen die middel te ontwikkel.

In enige onkruidbevolking is individuele plante wat bestand is teenoor ’n bepaalde onkruiddoder en wat veroorsaak dat die onkruid moeilik bestry word.

Die oorlewende onkruid voltooi dan hul lewenssiklus en produseer saad. Die plantjies wat uit hierdie saad ontkiem, is dikwels nóg moeiliker om te bestry omdat die eienskap aan die nageslag oorgedra word.

Roundup

Suksesvolle onkruidbestryding hang af van die kombinasie van die regte produkte.

Roundup® PowerMAX plaas jou in beheer van onkruid in Roundup Ready®-stelsels.

Moenie Roundup® Power-MAX as ’n enkelproduk in so ’n stelsel gebruik nie.

Riglyne vir weerstandsbestuur is beskikbaar by Croplife SA (087 980 5163).

Roundup® PowerMAX bevat 540 g glifosaat per liter.

Roundup Turbo® bevat 450 g glifosaat per liter.

Reg.nr. L7769 (Wet 36 van 1947).

Raadpleeg altyd die produketiket.

Die aantal plante wat moeilik bestry word, kan ook toeneem omdat die saad wat die enkele oorlewende plant in een seisoen produseer, in die volgende seisoen maklik tot ’n paar honderd moeilik bestrybare individue kan ontwikkel.

Deur goeie onkruidbestrydingspraktyke te volg, kan die ontwikkeling van onkruidweerstandvertraag of selfs voorkom word. Volg dié praktyke:

  • Goeie onkruidbestryding verminder onkruidgetalle op die land. So word die kans verminder dat plante oorleef wat natuurlik moeilik bestrybaar is. Doeltreffende onkruidbestryding met behulp van onkruiddoders begin by die nougesette navolging van aanbevelings opproduk-etikette.
  • Voorkom dat onkruid saad vorm. Bestry die onkruid vroeg in die seisoen voordat dit saad vorm en herproduseer.
  • Verhoog die gewas se mededingingsvermoë teenoor dié van onkruid deur die gewas in dié deel van die groeiseisoen te vestig wanneer toestande ongunstiger is vir die ontkieming van onkruid. Wanneer die gewas in nouer rye geplant word, kan dit ook bydra tot beter onkruidbestryding omdat minder lig na die grondoppervlak deurgelaat word vanweë die blaredak wat die gewas vorm.
  • Wisselbou van gewasse is ’n goeie bestuurstelsel, ook vir die bestryding van onkruid.
  • Wissel onkruiddoders af. Gebruikmiddels wat op verskillende maniere werk. Tenkmengsels van meer as een produk wat op meer as een manier werk, is ’n goeie opsie, mits die instruksies op die etiket gevolg word.
  • Onkruidbestryding moet geskied vanaf voor opkoms van die gewas tot voor oes- en selfs ná oestyd. Só kan winteronkruid doeltreffend bestry word met die oog op vogbewaring.
  • Onkruidgrootte, en nie die kleipersentasie van die grond nie, bepaal die onkruiddoderdosis. Spuit dus net as onkruid teenwoordig is.