Die suikerrietopbrengs het rekordvlakke bereik sedert Deon herlewingslandboupraktyke begin toepas het. Sy hoofbeginsels is: Versteur die grond so min moontlik; bedek die grond soveel moontlik met organiese materiaal; hou lewende wortels so lank moontlik in die grond; bevorder biodiversiteit bo en onder die grond; en gebruik vee om grondgesondheid te verbeter.