PROMOSIE

AFGRI Technology Services (ATS), wat deel is van ons Afgri Group Holdings, kondig met trots ’n vennootskap met die SA Innovation Summit aan. Die beraad word van 12 tot 14 September in Kaapstad gehou, en bevorder en ontwikkel vernuwing in Afrika.

Dit is vanjaar die eerste keer dat ATS sal saamspan met die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN), die Allan Gray-entrepreneurskapuitdaging, die Suider-Afrika-netwerk vir Biowetenskappe, Adams and Adams en die Stad Kaapstad om dié broodnodige platform vir vernuwende denkers te ondersteun – nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor Afrika.

ATS borg die AgTech Vertical op die beraad, ’n platform wat ondernemings, entrepreneurs, akademici en beleidsmakers byeen bring om Suid-Afrika se mededingende voorsprong te versterk en volhoubare ekono- miese groei in Afrika te inspireer.

“ATS wil die ontwikkeling en toepassing van AgTech-oplossings, wat die toekoms van die landbou en voedselsekerheid kan help verseker, bevorder,” sê me. Niki Neumann, besturende direkteur van ATS.

Sy sê AgTech kan die bedryf drasties verander. “Ons wil ’n internasionaal mededingende, doeltreffende en omvattende landboubedryf bou deur tegnologie en vernuwende oplossings. AgTech strek wyer as presisieboerdery, robotika, die internet-van-alles en sensors.

"AgTech het ’n holistiese uitkyk op die landbousektor om probleme, soos finansiële insluiting, waterskaarste, voedselsekerheid en druk op produksiedoeltreffendheid die hoof te bied. Dit sluit ook die bemagtiging van klein boere, marktoegang en veranderende gebruikersbehoeftes in.

“Met dít in gedagte, en ’n omgewing wat vinnig verander, moet ons wyer en meer vernuwend oor alledaagse dinge dink. “Landbou, die toekoms van voedsel en tegnologie moet as ’n eenheid bespreek word. “Hierdie beraad bied aan ons die unieke geleentheid om dié gesprek te versnel.” 

Navrae:
Webwerf: www.afgritechservices.com; e-pos: ats@afgritechservices.com; tel. 011 063 2075.