Arcadia Estates oes sowat 20 000 ton suiker per jaar en het ook 60 ha wattel- en bloekombome – hoofsaaklik vir pulp vir papiervervaardiging. Simon lê klem op die bewaring van grond vir toekomstige geslagte en beplan sy boerderymetodes rondom die omgewing. Hy sê jy moet jou grond met deernis behandel, jou werkers eerbiedig en altyd gereed wees vir verandering.