Hy was ook ’n plaasbestuurder by Glen Read Farms, ’n onderneming met 12 plase in KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap, waar hy verantwoordelik was vir meer as 9 300 stuks vee. As direkteur van Zondle Asset Management, sy eie maatskappy, tree Lungelo deesdae as raadgewer vir opkomende boere op.