Verskillende Fusarium spp., Pythium spp. en Rhizoctonia solani beroof sade van voedingstowwe. Dit veroorsaak dat saailinge stadig uitloop en onder die grond verrot, wat plantestand, lewenskragtigheid en opbrengs knou.

Siektes wat in sade en grond oorgedra word, floreer in uiteenlopende omgewingstoestande. Pythium hou byvoorbeeld van koue, nat weer, terwyl Fusarium goed vaar wanneer dit warmer en droër is. Rhizoctonia besmet in koel, nat toestande, maar simptome kom voor wanneer dit warm en droog is.

Dié aanslag maak dit moeilik om die voorkoms en impak van elke patogeen te voorspel. Die beste plan is dus om omvattende beskerming teen saaden grondoorgedraagde siektes toe te pas.

MAXIM® Quattro (reg.nr. L9494, Wet 36 van 1947) stel ’n nuwe standaard vir omvattende beskerming met vier aktiewe bestanddele wat saamspan om saad- en saailingsiektes te bekamp. Die bestanddele het elkeen ’n spesifieke funksie en bied saam kragtige beskerming teen verskeie siektes.

Die tabel toon ook ’n unieke kenmerk van MAXIM® Quattro, naamlik dat minstens twee van die aktiewe bestanddele in enige stadium teen ’n spesifieke patogeen kan werk. Dit voorkom dat die patogeen weerstand teen die middel opbou. Hierdie beskerming maak saailinge bestand teen saad- en grondoorgedraagde siektes in uiteenlopende weerstoestande.

Vier redes hoekom Maxim® Quattro die nuwe standaard stel
  • Verskeie siektes floreer in ’n verskeidenheid van toestande.
  • MAXIM® Quattro bied die omvattendste beskerming teen dié siektes in ’n verskeidenheid van toestande.
  • MAXIM® Quattro help om mikotoksienvlakke te verlaag.
  • MAXIM® Quattro lei tot gesonder plante wat opbrengste verhoog.

Meer as 25 demonstrasieproewe is uitgevoer om MAXIM® Quattro in tipiese plaastoestande te toets. Dit het in 78% van die proewe gunstige resultate gelewer, met ’n opbrengsverhoging van gemiddeld 5,6%. Verskeie Fusarium-spesies kan gevaarlike mikotoksiene by mielies vrystel.

MAXIM® Quattro beskerm sade en saailinge teen besmetting deur Fusarium, wat help om mikotoksienvlakke by gewasse te verlaag. Die GRAFIEK toon MAXIM® Quattro se impak op opbrengs deur die aantal gesonde plante wat kunsmatig met mikotoksien- produserende Fusarium geënt is, te vergelyk met ongeënte plante en plante wat met MAXIM® Quattro behandel is.

Die impak van MAXIM® Quattro op opbrengs en die aantal gesonde plante wat kunsmatig geënt is met Fusarium graminearum en Fusarium uit die Liseola-afdeling. Bron: Syngenta-navorsingsproewe

Verlies aan opbrengs is in verhouding met die aantal pitte wat met mikotoksiene besmet is. By plante wat met Fusarium graminearum en Fusarium uit die Liseola-afdeling geënt is, het die MAXIM® Quattro-behandeling merkbaar meer gesonde plante, en dus beter opbrengs, opgelewer in vergelyking met die ongeënte kontrole.

Die beste resultate word bereik wanneer MAXIM® Quattro deel uitmaak van ’n geïntegreerde bestuursprogram wat gevoelige kultivars en spuitprogramme kombineer. 

NAVRAE:
011 541 4013, web: www.syngenta.co.za.

Bronne: • Beukes I., Rose L.J., Shephard G.S., Flett B.C. & Viljoen A. 2017. Mycotoxigenic Fusarium species associated with grain crops in South Africa – a review. South African Journal of Science. Web: http://dx.doi. org/10.17159/sajs.2017/20160121

• Janse van Rensburg, B. 2012. Modelling the incidence of Fusarium and Aspergillus toxin producing species in maize and sorghum in South Africa. Gepubliseerde PhDskripsie aan die Universiteit van die Vrystaat.

• Syngenta se navorsing en demonstrasieproewe.