PROMOSIE:

Hier is ’n oorsig oor vyf dekades. Monsanto vier vanjaar sy 50ste bestaansjaar in Suid-Afrika. Hierdie merkwaardige reis saam met die landbousektor het op 14 Februarie 1968 begin toe Monsanto as ’n verskaffer van landbouprodukte geregistreer is.

Glifosaat is kort daarna ontwikkel en Monsanto het, saam met Bayer, die eerste proewe in Suid-Afrika geplant om Roundup® te toets. Dié produk was later so gewild dat Monsanto in die 1980’s Roundup® in grootmaatdromme begin versprei het.

In die 1990’s het Monsanto ’n aantal saadmaatskappye gekoop, onder meer Carnia en Sensako in Suid-Afrika. In 1997 is Bollgard® aan die katoenbedryf bekend gestel en in 1998 het die mieliebedryf kennis gemaak met YieldGard®-mielies.

In 2001 is die eerste Roundup Ready®- katoen en -soja in Suid-Afrika bekend gestel en in 2004 het Roundup Ready®- mielies gevolg. In 2005 het nog ’n hoogtepunt gevolg, naamlik die bekendstelling van die internasionale handelsmerk DEKALB®.

Somergewasse, soos katoen, mielies en soja, onder die plaaslike handelsmerke Sensako en Carnia, is toe onder die DEKALB®-handelsmerk gekonsolideer. In 2005 is die stapelgeentegnologie in katoen ook bekend gestel.

Die opening van die Thobontle-verwerkingsaanleg op Lichtenburg was die eindresultaat van 11 jaar se beplanning en bouwerk. Thobontle beteken “groot oes”. Om erkenning te verleen aan die rol wat vroue in die landbou speel, is die eerste Monsanto-vrouedag in 2006 aangebied.

Dié vrouedae is steeds ’n hoogtepunt op die landboukalender. In 2007 het Monsanto die katoenmaatskappy Delta & Pine Land gekoop en terselfdertyd die wiele aan die rol gesit om die koringbesigheid wat onder die Sensako-handelsmerk sake gedoen het, te verkoop.

In 2007 is die stapelgeentegnologie in mielies uiteindelik goedgekeur en met groot vreugde kommersieel bekend gestel. Die MON810- of YieldGard® I-tegnologie het ’n groot impak op die mieliebedryf gehad, maar in 2010 is die voordele van tegnologie verder uitgebrei met die bekendstelling van die tweede generasie Bt-tegnologie.

’n Mylpaaljaar vir die saadbedryf is in 2012 gevier met die DEKALB®-handelsmerk se wêreldwye eeufees. Twee jaar later, in 2014, het nog baanbrekerstegnologie gevolg met die Acceleron ®-saadbehandelingspakket.

Vriende en vennote
Die afgelope 50 jaar was Monsanto deurlopend op sy klante toegespits en alles is tot voordeel van die boer gedoen. Monsanto volg steeds ’n kliëntgesentreerde benadering. Almal in die bedryf sal die bestuiwingsklagtes onthou wat Monsanto in 2009 moes hanteer.

Dit was juis die bestaande verhoudinge met klante wat een van die deurslaggewende aspekte was om die wa deur die drif te trek. Die welstand van miljarde mense lê in die hande van boere en landboumaatskappye wêreldwyd. Monsanto glo moderne tegnologie kan ’n groot rol speel in die suksesvolle hantering van al die probleme.

Monsanto het nog altyd klem gelê op ’n wye reeks oplossings sodat die maatskappy boere kan ondersteun en daarom kyk die maatskappe ook deurgaans na navorsing wat boere se produktiwiteit kan verbeter, ongeag die grootte van die onderneming en die manier waarop hulle verkies om te boer.

Monsanto lê klem op die volgende oplossings: Moderne planttelingstegnieke, gewasbeskermingsmiddels, datawetenskap, bewaringslandboupraktyke en ander gevorderde produksiemetodes, biologiese middels, vernuwende saadverwerkingsmetodes, tegniese ondersteuning en biotegnologie.

Monsanto bedank almal – sakevennote, klante, verspreiders, die bedryf en die media – wat die afgelope 50 jaar die pad saam met hom gestap het, vir hul samewerking en vriendskap.

Navrae:
E-pos: customercare.sa@monsanto.com; tel. 011 790 8200.