Hannes boer al 40 jaar op die familieplaas in Noordwes. Dit is ’n harde mieliewêreld met min reën en moeilike grond.

Misoeste is daar ’n groter werklikheid as elders in die land. Hulle moet dus deurgaans planne beraam om te kan oorleef.