Met doelgerigte vernuwing aan die kultivarfront, die benutting van geleenthede op belowende nuwe markte, ’n moderne bestuurstyl en ’n tegnologiegedrewe pakskuur bereik hy en sy vrou, Judi, nuwe hoogtes. Danksy ’n nuwe pakstelsel is die produktiwiteit sowat 30% beter in die nuwe, moderne pakaanleg op die plaas Werda.