Jy moet holisties te werk gaan met saadbehandelings. Bayer se SeedGrowth ®portefeulje is daarop toegespits om in saadbesighede se behoeftes te voorsien, hulle te help met opleiding en die verskaffing van die beste produkte, veral in die geval van professionele saadbehandelings wat noodsaaklik is vir goeie rentmeesterskap.

Rentmeesterskap is van deurslaggewende belang vir die volhoubaarheid en beskikbaarheid van gewasbeskermingstegnologie en oplossings vir produsente om opbrengste te beskerm. Daarom toets Bayer SeedGrowth® gedurig die beste oplossings, toedieningsmetodes en toerusting om te verseker die saadbehandelingsprodukte kom op die saad en bly waar dit gemik word vir toediening.

Daarom het Bayer in Augustus 2016 belê in ’n SeedGrowth®sentrum in Nigel, waar van dié belangrike werk gedoen word. Bayer SeedGrowth® se betrokkenheid in vernuwende produkte en saadbehandelingsmasjiene, asook polimere en dienste vir saadbesighede, is noodsaaklik om te verseker dat produsente die beste middels op hul saad kry (wat korrek toegedien is), maar ook vir doeltreffendewerking en puik resultate.

Om nuwe molekules te ontdek, die bestes te kies vir ontwikkeling, te formuleer vir die beste gehalte, en die ontwikkelingsproses te dryf totdat ’n produk op die mark kom, is ’n baie duur en lang proses.

Dit is daarom ’n plesier vir Bayer se saadbehandelingsbesigheid om CREATE® 300FS (reg.nr. L10658, Wet 36 van 1947) bekend te stel – ’n nuwe vloeibare sistemiese swamdodersaadbehandelingsmiddel met die aktiewe bestanddeel protiokonasool (triasool) vir die bekamping van saadverrotting en saailingverwelksiekte, en die onderdrukking van kopen pluimvrot wat veroorsaak word deur Sphacelotheca reiliana in mielies.

Bayer SeedGrowth® het protiokonasool reeds geregistreer by koring as Redigo® 100FS (reg.nr. L8616), ’n uitstekende oplossing by koring vir beskerming teen stinkbrand (Tilletia spp.) en losbrand (Ustilago tritici), asook in gars vir die bekamping van bedekte brand (U. hordei) en losbrand (U. nuda).

CREATE® 300FS is saadveilig en word getranslokeer deur die xileem na die res van die plant en beskerm dan die saad en plant vir verbeterde, egalige opkoms. Die produk is goed wateroplosbaar, wat gunstig is vir langafstandtranslokasie opwaarts in die plant. Tydens die ontwikkelingstudies is ook gevind CREATE® 300FS het in kweekhuistoetse ’n gunstige groeieffek gehad op die saailinge in koleoptielmetings.

Daar kan dus verwag word dat CREATE® 300FS nie die koleoptiellengte nadelig sal beinvloed soos wat dikwels gesien kan word met saadbehandelings nie. Die produk het geen nadelige gevolge op erdwurms nie, asook nie op die koolstofen stikstofsiklusse in die grond nie.

Dit is ’n kostedoeltreffende swamdoder wat die produsent gemoedsrus sal gee en ’n belangrike rol speel in die mieliebeskermingsprogram. Die produk het sy staal gewys in kleinen grootskaalse navorsing en sy plek ingeneem as ’n basistoevoeging tot die DEKALB®en Acceleron®saadbehandelingspakket, pleks van Baytan® 150FS (reg.nr. L1697).

CREATE® 300FS is die tweede swamdoder wat Bayer in SuidAfrika vir mielies bekend stel, nadat Baytan® 150FS in die 80’s bekend gestel is. Vernuwing is van deurslaggewende belang en daarom is Bayer voortdurend besig om die beste moontlike saadbehandelings vir die toekoms te ontwikkel.

Swamsiektes by mielies kan opbrengspotensiaal bedreig. Dit is daarom belangrik om die saad optimaal te beskerm en die saailing die beste kans op oorlewing te gee. Saadbehandeling as toedieningsmetode kan beskou word as die eerste linie van verdediging met gewasbeskerming van rygewasse.

Hoewel CREATE® 300FS saadverrotting en saailingverwelksiekte (Fusarium spp.) bekamp, is dit ook belangrik om kennis te neem van ander patogene soos kopen pluimbrand (veroorsaak deur Sphacelotheca reiliana) wat tot drastiese opbrengsverliese kan lei.