Dit beïnvloed opbrengs ongunstig omdat dit die plant se vermoë belemmer om te fotosinteer.  Vroeëroes kom voor in die meeste gebiede waar aartappels (en tamaties) verbou word, met ’n hoër voorkoms in tropiese en gematigde klimaatstreke en in produksiegebiede onder besproeiing.

In Suid-Afrika word aartappels hoofsaaklik in 14 gebiede verbou op meer as 53 000 ha, wat ’n jaarlikse oes van sowat 2,5 miljoen ton lewer (2019). Na raming veroorsaak vroeëroes oesverliese van gemiddeld 20%, maar tot soveel as 60% in uiterste gevalle. Op ’n beraamde gemiddelde opbrengs van 50 t/ha, is ’n verlies van 20% gelyk aan duisend sakkies van 10 kg – sowat R40 000 per hektaar.

Die primêre bron van besmetting in ’n seisoen is miselium (swamdrade) of konidia (spore), wat in besmette plantreste, knolle, grond of gasheerplante oorwinter het. Aangesien die siekte polisiklies is, kan dit verskeie besmettingsiklusse in ’n seisoen voltooi, maar die siekte het vog op veral die blaaroppervlak nodig om besmetting te veroorsaak en te reproduseer.

Voorkomende swamdodende bestryding is steeds die doeltreffendste manier om A. solani in toom te hou. Doeltreffendheid word egter grootliks bepaal deur die tydsberekening en dekking van die toediening, veral die mate waartoe die spuitstof die laer, ouer en binneste blare van die plant genoegsaam bereik. ’n Weldeurdagte spuitprogram waarin aktiewe bestanddele afgewissel word om die moontlike ontwikkeling van weerstand te bestuur, is noodsaaklik.

Syngenta-middels

Miravis® Duo (reg.nr. L10750, Wet 36 van 1947) is ’n opwindende nuwe toevoeging tot Syngenta se produkte. As ’n voorkomende middel bied die produk puik langtermynbestryding van A. solani op aartappels. Dit word bewerkstelling deur die doeltreffendheid van difenokonasool (teenwoordig in Score® (reg.nr. L5132) en Amistar® Top (reg.nr. L7897) te kombineer met ’n nuwe aktiewe bestanddeel, naamlik Adepidyn ™.

Adepidyn™ is ’n nuwe klas karboksamied met ’n SDHI- (suksinaatdehidrogenase- inhibeerder) meganisme (FRAC-groep 7), terwyl difenokonasool die biosintese van sterole in selmembrane van swamme ontwrig (FRAC-groep 3). Die kombinasie van twee aktiewe bestanddele met verskillende werking bied verhoogde doeltreffendheid en vergemaklik weerstandbestuur.

Adepidyn™ toon uitstekende reënvastheid danksy goeie retensie op die blaaroppervlak en vinnige opname tot in die waslaag om ’n reservoir te vorm. Van daar word dit stadig, in ’n tydperk van twee tot drie weke, in die blaarweefsel en xileem versprei. Hoewel die xileem-sistemiese eienskappe van Adepidyn ™ relatief stadig is, is die molekule biochemies besonder aktief en bied dus doeltreffende, langwerkende bestryding.

Miravis® Duo behoort as deel van ’n voorkomende spuitprogram gebruik te word om vroeëroes op aartappels te bestry. Dit moet elke sewe tot tien dae gespuit word wanneer die klimaat gunstig is vir die ontwikkeling van vroeëroes. Dit moet egter net vier keer in ’n groeisiklus toegedien word.

Ná twee opeenvolgende bespuitings moet dit afgewissel word met produkte uit ’n ander FRAC-groep, soos Bravo® (reg.nr. L7005) of Amistar® Opti (reg.nr. L8265). Die aanbevole dosis vir Miravis ® Duo is 500 ml tot 1 000 ml per hektaar in ’n spuitvolume van 200 liter tot 700 liter water.

Gebruik die hoër dosis en korter spuitinterval wanneer siektedruk hoog is. In tenkmengsels behoort Miravis® Duo nie deel te wees van meer as 50% van die totale toedienings in ’n seisoen nie. Die aanbeveling is dat Miravis® Duo saam met die Complement® Super-benatter (reg.nr. L8169) toegedien word.

Gegewe Adepidyn™ se relatief lang nawerking is dit voordelig om Miravis® Duo in ’n vroeë voorkomende spuitprogram in te sluit in gebiede wat bekend is om hoë A. Solani-druk sodat die siekte van die begin af bestry kan word. Danksy Miravis® Duo kan produsente staat maak op ’n gehalteproduk wat optimaal geformuleer en gewaarborg is om deurlopende resultate te lewer.

Daarbenewens vind produsente reg deur die seisoen baat by die ondersteuning van Syngenta se ervare span deskundiges. Lees die etiket vir volle besonderhede. Miravis® Duo bevat adepidyn™ (pidiflumetofen) en difenokonasool.

BRONNE: • J.E. van der Waals, L. Korsten en T.A.S. Aveling. A review of early blight of potato (2001). African Plant Protection 7(2). • J.E. van der Waals, L. Korsten en F.D.N. Denner. Early blight in South Africa: Knowledge, attitudes and control practices of potato growers (2003). Potato Research 46 (2003-’04) 27-37.

Navrae:
Web: www.potatoes.co.za 011 541 4013; web: www.syngenta.co.za