Met ’n gemiddelde intreeprys van sowat R12 000 vir ’n middelslagkaliber-jaggeweer en sowat R6 000 vir ’n basiese teleskoop kan dit nogal ’n duur stokperdjie raak. Die meeste jagters in Suid-Afrika handhaaf ’n lewenstandaard- maatstafvlak (LSM) van 8, wat beteken die deursneejagter het ’n voertuig en ’n woning met betreklik waardevolle bates.

Die wonings en inhoud word gewoonlik teen brandskade, stormskade en diefstal verseker. Wanneer ’n geweer in ’n kluis toegesluit is, sal dit gewoonlik gedek wees teen bogenoemde gebeurtenisse mits die jagter huisinhouddekking het. Probleme ontstaan egter wanneer die jagter die geweer (of boog) uit die huis neem, hetsy vir jagdoeleindes of om op die baan te gaan oefen.

Die geweer is nie gedek wanneer dit uit die huis geneem word nie, tensy allerisikodekking uitgeneem is. Die meeste mense neem egter nie hierdie soort dekking op hul gewere uit nie omdat dit gewoonlik ’n duurder opsie is.

Alle risiko's

RifleSURE is eenvoudige en bekostigbare allerisikoversekering vir jagtoerusting vir die Suid-Afrikaanse jagter. Dit bied dekking teen alle versekerbare gebeurtenisse, soos brand, diefstal, storms, ontploffings en toevallige breekskade, hetsy in die huis, op die skietbaan of in die jagveld. Dekking wissel vanaf R50 000 tot R150 000 in verskillende pakkette.

Gratis hierby ingesluit is dekking van R10 000 000 vir openbare aanspreeklikheid. Dit betaal vir skade aan derde partye wat spruit uit die jagter se nalatigheid, asook vir regskoste. RifleSURE kan maklik by u persoonlike polis gevoeg word. Stuur ’n e-pos met die onderwerp “RifleSURE” na wild@afgri.co. za vir ’n brosjure en ’n aansoekvorm of skakel 011 063 2461.

Versekering vir wild

Wildteling is ’n groot bedryf in Suid-Afrika wat inkomste betref, met diere waarvan die waarde wissel van tienduisende tot miljoene rand per dier. UNIGRO-versekeringsmakelaars bied omvattende dekking vir wild, waaronder teen ongelukke, siektes, natuurrampe en kwaadwillige skade of stropery en vir veilings en die vang en vrylating van diere.

Wildplaas-en-gasteplaasversekering is noodsaaklik vir elke boer. Dekking teen brande, vloede en voertuig- en toerustingskade is altyd belangrik, met dekking vir openbare aanspreeklikheid wat sekerlik dié belangrikste is.

Individuele oplossings

UNIGRO-versekeringsmakelaars is ’n geregistreerde kort- en langtermynversekeringsmakelaar en kan ook help met motoren huisversekering, mediese, lewens- en finansiële beplanning.

UNIGRO bied die beste raad gegrond op individuele behoeftes, plaas die kliënt eerste, bied mededingende premies en doeltreffende eiseverwerking en het ’n uitstekende administratiewe span wat altyd beskikbaar is om te help en raad te gee. Pasgemaakte oplossings word aangebied om kliënte by te staan en raad te gee oor potensiële risiko’s en hoe om die invloed daarvan te beperk.

UNIGRO se spesialisafdeling het ook ekstensiewe ondervinding met boerderye, kommersiële en korporatiewe kliënte, veral in die landboubedryf.

UNIGRO se vermoë om polisdokumentasie binne minute uit te reik, versterk sy diensaanbieding. Sy verhoudings met al die vernaamste versekeraars, asook spesialisversekeraars, saam met sy vermoë en ervaring om relevante risiko’s te verstaan, voorsien hom van ’n mededingende voordeel. UNIGRO is ’n filiaal van AFGRI.

Navrae: