Mnr. Kosie van Zyl boer by Napier in die Overberg en is ’n mentor vir verskeie boere. Hy het ook in 2006 die bemagtigingsprojek Agri Dwala begin. Talle aandeelhouers pluk die vrugte van die boerdery op 1 200 ha.

Een eienskap van ’n goeie vennootskap?

Julle moet agting vir mekaar hê.

Wanneer het jy die waarde van bemagtiging besef?

Die dag toe ek besef het ek is ’n kommersiële boer omdat iemand my ’n kans gegun het. Ek wou dieselfde geleentheid aan ander bied.

Wat laat jou aanhou hoop?

Deur die mense wat ek mentor, dop te hou en hul energie en toewyding te sien,

Waarop is jy die trotsste?

Die prestasies van die manne wat saam met my boer en veral die gebiede waarop hulle my heeltemal verbaas het.

Wat is jou grootste vrees?

Nee, wat. Ek vrees nie, want ek weet God het elkeen van ons se pad beplan. My begeerte is net om daarin getrou te wees.

Hoe motiveer jy mense?

Deur sy aan sy saam met hulle te werk en te leef.

Watter landboubeleid sal jy wil verander?

Daar is heelwat, soos die rompslomp oor waterregte en arbeidswetgewing waar dit werkgeleenthede inperk en meganisasie aanmoedig. Voedselproduksie moet te alle tye aangemoedig word en produksie moet voorkeur kry bo gesubsidieerde invoer. Wetgewing oor die opwekking van elektrisiteit in die landbousektor moet makliker gemaak word sodat dit tot ekonomiese groei kan bydra.

Hoe kan grondhervorming versnel word?

Die klem moet verskuif van grondhervorming na boerdery of landboubedrywighede. Ek reken iemand of ’n instelling moet eers volhoubaar boer en homself bewys, daarna kan grondhervorming eers volg. Die beginsel is hulp sodat voornemende boere toegang tot landbougrond kry om hulself te kan bewys.

Hoe laat jy produksie floreer?

Daar is vier belangrike stappe. Tydsberekening. Daar is ’n ideale tyd in die landbou. Doen alles na die beste van jou vermoë om altyd in die ideale tyd te plant, bemes, spuit en te oes. Standaard. Doen elke taak volgens jou hoogste en beste standaard. Geniet dit. Geniet elke oomblik van dit wat jy doen. Moet niks vermors nie. Werk noukeurig en spaarsamig met produksiemiddele.

Ons moet só werk dat meer mense aan die plaaslike ekonomie meedoen. Meer mense moet dus iets hê wat hulle kan verloor, dan groei ons saam.

Boer maak ’n plan word Donderdae om 19:30 op VIA (kanaal 147 op DStv) uitgesaai, met ’n herhaling Woensdae om 21:30.