Die Witzenberg Partners in Agri Land Solutions (Pals)-inisiatief is in 2014 van stapel gestuur as ’n boeregedrewe grondhervormingspoging. Talle suksesverhale in die Ceres-distrik het gevolg – met baie durf, deurdruk, ’n vaste struktuur en kundiges wat hele proses volg – en die projek word ook nou verder gevoer in die Oos-Kaap.

Die ekonomie in Ceres het twee jaar gelede met 8% gegroei in teenstelling met die (destydse) gemiddelde groeikoers in die land van 0%. “Mense groei en boere groei deur transformasie wat op die regte manier toegepas is,” het mnr. Gerrit van Vuuren, prokureur en strategiese adviseur van Pals, gesê.

Wat is die een eienskap van ’n goeie vennootskap?

Respek, en die eienskap wat ek altyd in ’n vennoot soek, is eerlikheid.

Watter oomblik het die bemagtigingslig vir jou opgegaan?

Die besef dat reaktiewe optrede nie die antwoord is nie en dat ons proaktief beter oplossings as die regering moet voorstel en toepas, om te keer dat die afbrekers en ekstremiste die land vernietig.

Wat laat jou aanhou hoop?

Mense wat ten spyte van omstandighede saamwerk om grondhervorming te doen op ’n manier wat ekonomiese groei, werkskepping en sosiale harmonie bevorder.

Waarop in jou landboureis is jy die trotsste?

Talle nuwe Pals-landboubesighede wat gevestig is waardeur ekonomiese groei bevorder is, asook talle suksesvolle swart boere wat sonder regeringshulp vandag volhoubaar en suksesvol boer.

Wat is jou grootste vrees?

Dat die mense met eie ekstremistiese agendas toegelaat word om die land se beleidsrigtings tot nadeel van die gematigde meerderheid in ’n verkeerde rigting te stuur.

Hoe motiveer jy mense?

Deur saam ooreen te kom wat die regte dinge is om te doen en as ’n span ’n gesamentlike strategie met aansporings- en groeigeleenthede te bepaal.

Watter een landboubeleid wil jy graag verander?

’n NOP-wet sodat die beginsels en voorstelle van hoofstuk 6 van die nasionale ontwikkelingsplan wel deur die regering en private sektor prakties toegepas kan word.

Hoe kan grondhervorming versnel word?

Beslis deur erkenning aan kommersiële boere wat betrokke is by grondhervorming, soos wat die NOP en presidensiële advieskomitee aanbeveel het.

Hoe laat jy produksie floreer?

Met harde, eerlike werk en die skep van beleggersvertroue.

Hoe kan nuwe lewe in die platteland geblaas word?

Met groot beleggings in besproeiingskemas en damme. Die private sektor moet toegelaat word om leiding te gee met landbousake en grondhervorming. Die staat moet slegs die infrastruktuur en omgewing skep vir vertroue en veiligheid van beleggings.

Boer maak ’n plan word Donderdae om 19:30 op VIA (kanaal 147 op DStv) uitgesaai, met ’n herhaling Woensdae om 21:30.