Die Kooperasie op Humansdorp ploeg sy voorspoed dubbel en dwars terug in die gemeenskap, met 74 bemagtigingsprojekte met meer as 13 000 begunstigdes en tot 66 000 mense wie se lewens uiteindelik bevoordeel word.

Wat is die een eienskap van ’n goeie vennootskap?

Vertroue is beslis die belangrikste kenmerk.

Op watter tydstip het die bemagtigingslig vir jou opgegaan?

Die onluste op De Doorns het my laat besef dat ons iets moet doen – veral in die gemeenskappe.

Wat laat jou aanhou hoop?

Die gesindheid van mense. Gewone mense wil net basiese dinge reg en regverdig hê.

Wat is jou grootste vrees?

Dat ek mense teleurstel of nie aan verwagtinge kan voldoen nie.

Hoe laat jy jou onderneming floreer?

Deur op die goeie dinge te konsentreer. Deur toe te laat dat mense foute maak. Probeer dat mense hul beste eienskappe en vaardighede kan gebruik in die werkplek — dit maak jou span sterk.

Watter een landboubeleid sal jy graag wil verander?

Die een oor swart ekonomiese bemagtiging. Ek sal dit graag meer aansporingsgedrewe wil hê sodat entrepreneurs kan doen wat hulle die beste kan doen. Die klem moet meer op ekonomiese ontwikkeling wees as om bestaande besigheid te verander. Die ontwikkeling moet inklu- sief en verteenwoordigend van die land se bevolking wees – stel dan daarin die voorwaardes.

Wat gaan dan fout?

Wat die bestaande telkaart betref, is daar te veel klem op eienaar- skap van bestaande onderneming pleks daarvan dat die eienaarskap groei. As jy goed (of beter as vereis) in enige van die telkaartpunte is, moet jy op grond daarvan vir selfs vlak 1 in aanmerking kan kom omdat jy so ’n groot verskil maak.

Wat is die eienskap wat jy altyd in ’n vennoot soek?

Daar moet wedersydse vertroue wees dat elkeen net die beste uitkoms kan hê vir wat ook al die vennootskap is.

Hoe kan grondhervorming versnel word?

Deur vennootskappe. Dit moet potensiaal skep vir die kommersiële boer en sy bemagtigingsvennoot. Daar is oorgenoeg potensiaal om boerdery op onder- benutte grond te beoefen, asook poten- siaal in toegevoegde waarde en verwerking. Boere is bereid om die waardevolle ondervinding wat hulle opgedoen het, oor te dra.

Hoe kan nuwe lewe in die platteland geblaas word?

Tegnologie het die potensiaal om weer jong mense by die landbou te betrek en dit weer “in” te maak. Dit het ook die potensiaal om bestaansboere en kleinboere beter as ’n kommersiële boer te laat boer. Dit moet veral in skole gebruik word.

Boer maak ’n plan word Donderdae om 19:30 op VIA (kanaal 147 op DStv) uitgesaai, met ’n herhaling Woensdae om 21:30.