Mnr. Jeff Every is besturende direkteur van Amadlelo Agri. Dié swart- bemagtigingsland- bou-onderneming is gestig deur 70 kommersiële melkboere van van die Oos-Kaap en KwaZulu- Natal om onderontwikkelde, besproeibare grond in die voormalige tuislande in suksesvolle melkplase te omskep én die gemeenskappe daarby te betrek.

Wat is die een eienskap van ’n goeie vennootskap?

Ongetwyfeld vertroue.

Wanneer het die bemagtigingslig vir jou opgegaan?

Ek was in 2004 in ’n leë vliegtuig van Durban na Port Elizabeth en die groot dele onderontginde grond in die voormalige tuislande en mislukte grondhervormingsprojekte wat ek deur die venster kon sien, was ’n openbaring.

Wat laat jou aanhou hoop?

Die stille meerderheid van die inwoners van die land – 80% – streef na groei, ontwikkeling en ’n vreedsame naasbestaan en wil ’n leier hê om te volg.

Waarop in jou landboureis is jy die trotsste?

Om by Amadlelo se jaareind- geselligheid te wees met meer as 100 gemeenskapsleiers, en die trots en plesier by die jong swart bestuurders te sien wanneer hulle vereer word vir hul uitsonder- like werk op plase. Tien jaar gelede het die gemeenskappe niks gehad nie – en tot nou toe het hulle voordele van R121 mil- joen ontvang.

Wat is jou grootste vrees?

Die maatskaplike opheffing van 10 miljoen werklose Suid-Afrikaners as gevolg van ’n regering wat nie die hart of visie het nie.

Hoe motiveer jy mense?

Om deur voorbeeld te lei, kan jy die beste verwag.

Watter een landboubeleid wil jy graag verander?

Staatseienaarskap van grond moet afgeskaf word.

Hoe kan grondhervorming versnel word?

Kies die regte mense met drif en ervaring om plase te kry en gee aansporings aan die private sektor om grondhervorming te behartig.

Hoe laat jy produksie floreer?

Die vermoë van swart boere om toegang te kry tot lenings is lewensbelangrik. Dit is tans onmoontlik om infrastruktuur op staatsgrond te finansier.

Hoe kan nuwe lewe in die platteland geblaas word?

Herlewingslandbou hou die oplossing om die grond en ekonomie te versterk. Ons opvoedingstelsel en ingesteldheid moet om entrepreneurskap wentel. As jy 1 miljoen entrepreneurs kan hê wat elk 5 mense in diens neem, het jy 6 miljoen mense wat werk het. Supermarkte se mag moet verbreek word.

Boer maak ’n plan word Donderdae om 19:30 op VIA (kanaal 147 op DStv) uitgesaai, met ’n herhaling Woensdae om 21:30.