Die Boer van die Jaar, voormalige lid van pres. Cyril Ramaphosa se adviespaneel oor grondhervorming en voorsitter van die Sernick-groep, mnr. Nick Serfontein, het al honderde opkomende boere bemagtig en op die kommersiële pad geplaas.

Wat is die een eienskap van ’n goeie vennootskap?

Vertroue en integriteit staan uit. Dit geld ook in die huwelik.

Watter oomblik het die bemagtigingslig vir jou opgegaan?

Ek het in 2015 besluit om ’n boeredag vir opkomende boere te hou. Die opgewondenheid en dankbaarheid op mense se gesigte om die eerste keer by ’n plek te kom waar hulle inligting oor boerdery ontvang, het my geïnspireer om met die bemagtiging te begin.

Wat laat jou aanhou hoop?

Die landbou in Suid-Afrika is tans op ’n slegte plek. Tog is daar hierdie groot potensiaal, nie net uit ’n produksie- en werkskeppingsoogpunt nie, maar veral uit ’n nasiebouoogpunt. Wanneer ons ’n verflenterde landbousektor (opkomende en kommersiële boere, die regering, finansiële instellings en landboubesighede) kan kry om saam te werk – én om politiek uit die landbou te hou, kan ons elke jaar die ervaring van ’n Wêreldbekerwen hê.

Waarop in jou landboureis is jy die trotsste?

Om as nasionale Boer van die Jaar gekies te word, is ’n groot eer. Ek sou dink dit gee erkenning vir waagmoed ten opsigte van die ontwikkeling van die waardeketting (wat nie maklik is nie), deursettingsvermoë en bydraes tot suksesvolle grondhervorming.

Hoe motiveer jy mense?

Ek motiveer mense deur my visie oor te dra en bemagtig hulle om hul werk te kan doen, dan tree ek uit die pad en ondersteun. Mense moet self kan besluit en foute maak – solank die foute nie herhaal word nie.

Wat is jou grootste vrees?

Mense wat hoop verloor oor die toekoms van die landbou in Suid-Afrika.

Watter een landboubeleid sal jy graag wil verander?

Die beleid van die regering om te dink hy kan grondhervorming in Suid-Afrika suksesvol maak sonder die private sektor en kommersiële boere. Dit is naïef en sal nie gebeur nie.

Hoe kan grondhervorming versnel word?

Beslis nie deur onteiening of deur die regering nie. Die regering het miljoene hektaar grond wat toegedeel kan word, maar dan moet dit aan die regte mense gaan wat dan die nodige steun moet kry ten opsigte van finansiering, opleiding, mentorskap en monitering. Die landbou-ontwikkelingsagentskap Agda (Agricultural Development Agency) wat in Februarie bekend gestel is, is die antwoord en gaan grondhervorming suksesvol maak.

Hoe laat jy produksie floreer?

Produksie is nie alles nie. Optimale produksie is die sleutel. Navorsing, ’n goeie waardeketting en gediversifiseerde onderneming skep groot geleenthede ten opsigte van waardetoevoeging en groei.

Hoe kan nuwe lewe in die platteland geblaas word?

Dít is ’n groot probleem. Infrastruktuur het grotendeels ingeplof en daar is “siek” gemeenskappe vanweë die werkloosheid en wanhoop. Sernick begin eersdaags met ’n plaaslike opheffingsprojek om te kyk of hy ’n verskil kan maak. Ons móét hoop skep om mense se drome lewend te hou.

Boer maak ’n plan word Donderdae om 19:30 op VIA (kanaal 147 op DStv) uitgesaai, met ’n herhaling Woensdae om 21:30.