Die wins van dié bekroonde melkboerdery, wat ook met graan, vleisbeeste en skape boer, word gebruik om projekte, soos ’n laerskool, kleuterskool, nasorgsentrum, hospies en kliniek, te finansier. Die projekte het ’n regstreekse impak op tot 1 000 mense se lewe.

Wat is die een eienskap van ’n goeie vennootskap?

Ons boerdery het onlangs ’n koördineerder genooi om ons weer te in pas te bring met mekaar. Daaruit het veral twee sake vir ’n goeie vennootskap duidelik geword. ’n Mens moet kan antwoord op twee eenvoudige vrae, naamlik “Wie is ons?” en “Waarmee is ons besig?” Vennote moet eensgesind wees oor hul bestaansrede en hul gesamentlike identiteit. Daar moet ook duidelikheid wees oor wat vennote saam wil bereik en wat die doel van die vennootskap is.

Watter oomblik het die bemagtigingslig vir jou opgegaan?

Wanneer ’n mens tyd deurbring in die teenwoordigheid van die Here dan dring Sy liefde jou om ander se nood raak te sien. Hy ontwikkel dan ook in jou die begeerte om iets aan ander se nood te doen. In God se teenwoordigheid beleef jy onverdiende genade, dit dryf jou om dan onverdiende genade aan ander te bewys. Jy besef ons is nie maar net in Suid-Afrika om te boer en te voorsien in jou en jou gesin se behoeftes nie; die Here lei jou om te verstaan ons is almal hier om ’n rol te speel. Die land gaan nie vanself verander nie – elkeen moet deur die Here se krag ’n impak maak.

Wat laat jou aanhou hoop?

Ek weet die Here het nie geëmigreer nie. Ek weet Hy het ’n plan en ek weet ek is deel van daardie plan. Ek weet ook dat Jesus ons altyd lei in Sy triomftog. As ons Hom bly volg, sal ons by oorwinning uitkom – al gaan dinge nie altyd soos ons dit wil hê nie.

Waarop in jou landboureis is jy die trotsste?

Ek is trots dat ons vennootskap deur die genade van die Here al amper tien jaar oud is en dat nóg boere oor die jare by ons vennootskap gevoeg is. Ek is trots op die bietjie wat ons al kon leer oor die rol wat ons as vennote saam moet speel tot sigbaarmaking van die koninkryk van God in die landbou. Ek is trots dat te midde van al die kwessies in die landbou ons steeds opgewonde en hoopvol kan dink en beplan oor die toekoms.

Wat is jou grootste vrees?

Om visie te verloor. ’n Mens raak so maklik opgeslurp in die pessimisme van toestande om ons dat ons saam met die wêreld in ’n gat wil gaan sit. Dit maak ons besig met bekommernisse pleks daarvan om besig te wees met die rol wat ons moet speel.

Hoe motiveer jy mense?

Motivering gaan oor posisionering. ’n Mens staan óf geanker in die wêreld óf in die koninkryk van God. Motivering is om mense te help skuif vanuit hul hopelose situasie tot ’n kragtige posisie in Christus.

Wat is die eienskap wat jy altyd in ’n vennoot soek?

Om eenheid in visie en identiteit te kry moet vennote nederig wees en bereid wees om te sterf in hulself om sodoende saam te kan bereik wat die Here vir ons beoog het. Dit gaan nie net oor jou potensiaal nie, maar veral oor jou karakter.

Hoe kan grondhervorming versnel word?

Ek meen mense wat geesdriftig oor die land en sy toekoms is, moet die geleentheid gegun word om modelle te ontwikkel wat volhoubaar kan werk tot ’n beter toekoms vir almal. Die modelle vir grondhervorming moenie vanaf die regering afgedwing word nie, maar eerder gebore word uit die harte van hoopvolle mense. Dié modelle sal dan vanself groei omdat dit bestuur word deur mense wat wíl. Die regering se rol moet wees om sinvolle modelle te help finansier tot gesonde groei en herstel.

Hoe laat jy produksie floreer?

As mense verstaan waarmee hulle besig is en begryp dat hul rol belangrik is, is hulle gewoonlik produktiewer. Elke mens wil voel sy lewe maak ’n verskil. Goeie verhoudings is die omgewing waarin almal beter funksioneer.

Hoe kan nuwe lewe in die platteland geblaas word?

As gevolg van die sukkelende ekonomie en swak dienste op die platteland ontwikkel daar ’n gemeenskaplikheid tussen alle mense wat vroeër nie bestaan het nie. Ons besef vandag dat ons mekaar nodig het. Die regering se onvermoë om diens te lewer, kan as ’n geleentheid gesien word vir boere en sakelui om volhoubare modelle te ontwikkel wat hoop en herstel in die gemeenskap kan bewerkstellig. Ons kan nog terugkyk na hierdie probleme en dankbaar wees dat dit ons gehelp het om gemeenskappe gesond te kry.

In die nuwe TV-reeks Boer maak ’n plan word die suksesse van boere wat die grondkwessie voluit aanpak, belig. Petrus Grové verskyn in die vierde episode wat Donderdag 12 Maart om 19:30 op Via (kanaal 147 op DStv), met ’n herhaling Woensdag 18 Maart om 21:30.