Oom Koot het nie lank daarna nie ’n brief teruggekry van die redakteur wat gesê het dis spiekieries, ons stuur die tydskrif in elk geval, oom Koot kan maar betaal wanneer dit weer beter gaan op die plaas. Dis mos ’n tydskrif met ’n hart!

Dis ook ’n tydskrif wat so volledig deel is van so baie van ons se lewe dat ons soms die gevaar loop om dit as vanselfsprekend te beskou, daar waar dit al geslagte lank elke week op die bakkie se sitplek lê, tussen die koöperasierekeninge en stukkies baaltou. Kotie vertel die storie omdat hy verstaan hoe belangrik die tydskrif oor geslagte heen vir boere was.

In die jare van sy oupa was dit die enigste bron van goeie, praktiese landbouinligting vir boere, in hul eie taal. Dít was die bepaalde opdrag aan die merkwaardige eerste redakteur, dr. F.E. Geldenhuys.

Destyds was Die Landbouw-Weekblad deel van ’n breër nasionale opheffingstaak om die land, veral boerdery, ná die bitter verwoesting van die Anglo-Boereoorlog weer op koers te kry.

Soos ene oom Japie dit half spottenderwys in ’n brief aan die redakteur in 1920 stel: “Pertij plekke krij ons darem maar swaar om alles meteens te verstaan, want jij moet weet, meneer, meeste van ons is maar eenvoudige ‘bekvelders’ wat in ons jong dae skaars ’n skool van die buitekant — laat staan nog die binnekant — te sien gekry het.”

Deur die jare sou Landbouweekblad ’n getroue vriend vir die land se boere bly. Deur die Depressiejare, twee wêreldoorloë, die groot droogtes van die 1980’s en 1990’s, en ook toe die landbou stellig sy grootste omwenteling beleef het, naamlik deregulering.

Vandag leef ons in ’n ander wêreld. Suid-Afrika se boere is van die beste ter wêreld en ons landbou is iets waarop ons bitter trots kan wees, soos op die Springbokspan ná ’n oorwinning oor die All Blacks in Nieu-Seeland.

Vir die tydskrif het dinge ook verander. Boere kry hul inligting deesdae uit allerhande ander oorde — van agribesighede se voorligters tot die internet se sosiale netwerke.

Hier by Landbouweekblad hou ons egter daarvan om te dink dat die ou dame nog steeds haar plek op die bakkie se sitplek behou.

Landbouweekblad vier in Mei 2019 sy eeufees. Dié redakteursbrief is deur Chris Burgess vir die gedenkuitgawe vir Landbouweekblad se 95ste verjaardag geskryf.