Internasionaal:

Op die Chicago Mercantile Exchange (CME), voorheen bekend as Chicago se graanbeurs, het die mielieprys vir die week met 13 Amerikaanse sent per skepel versterk (Grafiek 1)

Grafiek 1.
Tabel 1.
Tabel 2.

Plaaslik:

Die Oesskattingskomitee se onlangs vrygestelde syfers is ’n aanduiding van die aantal hektare watbeplant is, asook ’n raming van die hoeveelheid mielies wat verwag word (Tabel 2).

Volgens Graan SA se raming word verwag dat 1,284 miljoen ha wit mielies en 1,024 miljoen ha geel mielies in die huidige seisoen aangeplant is. Die seisoen is gekenmerk deur droogtes wat steeds heers in dele van sentraal-wes Vrystaat, asook dele van Noordwes, terwyl die oostelike dele van Suid-Afrikanaby aan normale reënval ontvang het. Dit het aanplantings benadeel en dit is duidelik dat heelwat minder wit mielies in die Vrystaat en Noordwes aangeplant is.

Wat die opbrengs betref, is dit dalk te vroeg om ’n mening te waag. Ten beste kan ’n mens slegs na scenario’s kyk. In die tabel hier onder is die historiese opbrengste (Tabel 3).

Indien ons die verwagte hektare hieraan koppel, kan die oesgrootte soos in Tabel 4 geflekteer wees.

Wanneer ons die oordragvoorraad van die vorige seisoen hierby tel, is daar in al die scenarios genoeg mielies. Tans verhandel die JSE se Julie wit ongeveer $12/ton bo uitvoerpariteit en $23 onder invoerpariteit (Grafiek 2). 

*Inskrywings vir BVG se verskansingkompetisie is steeds oop. Groot pryse is op die spel. Klik hier om meer oor die kompetisie te lees.

Tabel 3.
Tabel 4.
Grafiek 2.