Promosie-artikel: 

Om beter te verstaan of Bitcoin wél ’n geldeenheid is, moet die funksies van geld eers verstaan word:

  • Dit moet gebruik kan word om transaksies mee te doen.
  • Dit moet waarde hê.
  • Dit moet ’n eenheid vir die berekening van waarde wees.

Daar is natuurlik argumente vir én teen hierdie tipe geldeenhede se vermoë om aan die voorgemelde funksies te voldoen. ’n Mens kan volstaan met die opmerking dat dit in ’n mindere of meerdere mate aan party van hierdie vereistes voldoen. Daar moet egter nog baie water in die see loop voor in geheel aan die vereistes voldoen sal word.

Die punt word soms geopper dat hierdie geldeenhede dalk ook as kommoditeite gesien kan word en nie net as as geldeenhede. ’n Mens kan redeneer dat die pryse beïnvloed word deur vraag en aanbod. Kommoditeitspryse word ook in ’n groot mate deur vraag en aanbod beïnvloed.

In 2015 het die Amerikaanse Commodities Futures Trading Commission (CFTC) Bitcoin as ’n kommoditeit begin klassifiseer. Dit is veral gedoen met die oog daarop om die handelaars van afgeleide instrumente wat op Bitcoin gebaseer is, te reguleer.

Dit is egter nie die einde van die denkskole oor die definisie van kripto-geldeenhede nie. Daar is selfs nog ’n ander, meer revolusionêre manier om na hierdie geldeenhede te kyk as ’n nuwe bateklas. Een van die groot aanloklikhede van kripto-geldeenhede is die feit dat daar nie ’n sentrale reguleerder of entiteit is nie. Kripto-geleenhede is oor die internet heen versprei en maak gebruik van blokkettingtegnologie. Dit is deursigtig en alle deelnemers kan sien wat daarmee gebeur. Dit is ook waarom vervalsing of kaping (“hacking”) so moeilik is.

Dit is juis hierdie desentralisasie en die blokkettingtegnologie wat as ’n bate beskou word. 

Ten slotte: Niemand is egter seker van die korrekte definisie van hierdie instrumente nie. Niemand weet ook hoe die mark of bedryf vir kripto-geldeenhede oor ’n paar jaar sal uitsien nie. Dit gaan heel waarskynlik nie verdwyn nie, maar dit gaan ook nie banke en finansiële instellings in hul geheel vervang nie. 

* Edwin Smit is ’n portefeuljebestuurder by BVG Financial Solutions,  ’n gemagtigde finansiële diensteverskaffer van die FSB, met lisensienommer FSP 39889, en ook ’n geregistreerde finansiële handelaar op die JSE van BVG Commodities (lid van die JSE). Hy praat Maandagaande om 18:45 op RSG Geldsake. Sy kontakbesonderhede is: 012 484 4013 of edwin.smit@bvg.net.

Die volgende dienste word gebied:

Wisselkoersverskansing op BVG se Yield-X-lisensie (JSE). Lesers kan inteken op die daaglikse valutaverslag.

Die ruil van fisiese kontant in samewerking met Absa en Investec: Omskakeling van rande na dollars, euros en ponde, en vice versa. Fondse word direk in kliënte se Absa- of Investec-bankrekening betaal. BVG Financial Solutions neem dus nie self die geld in ontvangs nie.

Aandele-portefeuljebestuur in samewerking met Momentum SP Reid Securities. Lesers kan inteken op die daaglikse aandeleverslae.

Verhandelings in kripto-geldeenhede.