Altesame 27 bulle is teen gemiddeld R44 907 verkoop, terwyl 16 dragtige verse gemiddeld R15 968 behaal het. OVK het die veiling aangebied en die afslaer was mnr. PM Swart.