Die duurste tipe-5 Dorperram (foto) is aan mnr. Hannes van Staden (naaslinks) met klein Marthinus op die heup, van die Tiegerpoort-boerdery, Tiegerpoort, verkoop. Die verkoper was mnr. Kobus de Witt (naasregs) van Upington. By hulle is mnre. Stefan Greyling (links), afslaer, Kobus Potgieter (regs), veilingskoördineerder. Voor is die hanteerder, mnr. Willem Potgieter. Stoetramme het gemiddeld R10 708 behaal, tipe-5 ooie gemiddeld R7 500 en ooie met lammers gemiddeld R4 713. Vleissentraal Bosveld het die veiling aangebied.