Deale Bovelders het die duurste bul teen die rekordprys aan mnre. Farmer Skead van Escourt en Bertus Burgers van Groenvlei, Utrecht, verkoop. Die naasduurste bul is teen R350 000 aan mnr. Pieter Hoogenboezem van Vivo verkoop.

Al die bulle wat aangebied is, is streng gekeur en het vyf seleksies geslaag. Die bulle is ook reeds ten minste een keer gebruik voor hulle verkoop is.

Ten spyte van rekorpryse is 33 bulle teen gemiddeld R60 000 verkoop wat goeie waarde vir geld aan kommersiële boere gebied het. 

Die totale aanbod van 72 bulle is teen gemiddeld R88 500 uitverkoop. Deale Bovelders se gemiddeld alleen was R92 796.

Die duurste dragtige koeie is aan mnr L.J. Botha van Vrede teen R19 500 verkoop. Altesame 294 dragtige koeie is teen gemiddeld R15 800 verkoop. 

Die veiling is deur BKBLouwid Standerton aangebied en mnr. Jan Mostert was die afslaer.