Mnr. Rysie van Rijswijk van Burgersdorp het die duurste ram teen R15 000 gekoop. Ramme het gemiddeld R6 928 behaal. BKB Sentraal het die veiling aangebied.