Agter, van links, is mnr. Jakkie Nel, afslaer, sy seun, Johannes, mnr. Gavin Bradfield (koper) van Leeufontein, Dordrecht, Ian mnr. Sheard van Sheard Afslaers en mnr. Claude Cloete, verkoper van Felton-Merino’s. Mnr. Cobus Vivier, Konsortium-Merino se stoetmeester, hanteer die ram. Altesaam 120 ramme is teen gemiddeld R11 330 stuk verkoop, terwyl 258 ooie gemiddeld R2 062 stuk behaal het. Die hoogste prys van R2 350 stuk is vir ‘n span dragtige ooie deur mnr. George en me. Christa Viljoen van die plaas Prairie, Stutterheim, betaal. Sheard Afslaers het die veiling aangebied.