Die hoogste prys van R120 000 vir die bul HOT15-143 is deur die Chan te Mar-stoetery, Humansdorp, betaal. Koeie met kalwers is teen gemiddeld R52 286 verkoop met 'n hoogste prys van R100 000 wat ook deur die Chan te Mar-stoetery vir 'n koei met bulkalf betaal is. Dragtige Koeie het gemiddeld R38 272 behaal en dragtige verse gemiddeld R50 000. Die veiling is aangebied deur SHM Aflsaers en die afslaer was mnr. Johan van der Nest.