Die duurste ram is deur mnr. Phillip Symington & Seuns van Voorspoed Merino's Fraserburg geteel en teen R25 000 aan mnr. John Bekker-Smith van Boshoek, Loxton, verkoop. Van links is mnre. Cobus en Phillip Symington, Bekker-Smith, Kosie Hugo en Johan Botes, albei van CMW. Ramme het gemiddeld R10 426 stuk behaal. Die afslaer was mnr. André van Zyl en CMW het die veiling aangebied. Foto: Zabeth Venter