Die Bibbey Boerdery van Frankfort was die koper. Die aanbod het bestaan uit 35 bulle en 157 vroulike diere. Kommersiële bulle het gemiddeld R44 200 behaal. Koeie (3-in-1) het gemiddeld R18 166 behaal, dragtige koeie gemiddeld R20 650 en dragtige verse gemiddeld R19 000. BKB Louwid Kroonstad het die veiling aangebied.