Background 18 (reg.nr. V21955, Wet 36 van 1947), ’n Molatek-produk, is alombekend vir die waarde wat dit toevoeg tot diere op natuurlike weiding. Die hoë proteïeninhoud van bemeste en besproeide weiding is meestal vry van stikstof (stikstof is slegs ’n bousteen van proteïen).

Die aanvullingsbehoefte vir bemeste en besproeide weidings is laer proteïen, maar van ’n beter gehalte. Gevolglik beveel Molatek aan dat Background 18 in sekere gevalle met graan gemeng word. Molatek het in 2016 begin om ’n produk te ontwikkel vir diere op weiding met ’n hoë stikstof-inhoud wat ’n behoefte aan voeding van ’n hoë gehalte het.

Die produk, Pasture Master (reg.nr. V29510), bevat 12% natuurlike proteïen en 11 MJ/kg Me (dit is gelykstaande aan 69% totale verteerbare voedingstowwe). Tydens die ontwikkeling van Pasture Master is manlike diere op besproeide raaigras uitgegroei. Die aanvullingspeile was 0,5% of 1% van die liggaamsgewig.

Danksy die weiding van goeie gehalte was die diere se prestasie soortgelyk met ’n daaglikse toename van 1,14 kg per dag. Die grafiek toon dat die diere vanaf Junie deur die winter tot en met November teen dieselfde tempo gegroei het. Dit is ’n ideale situasie vir die uitgroei van jong diere.

In ’n kontrolestudie met geen aanvulling was die gemiddelde toename 799 g/dag met groot wisselvalligheid. Dit is veral melkverse, wat geleidelik moet groei en nie stremming moet ondergaan nie, wat by by Pasture Master sal baat vind. ’n Soortgelyke studie is gedoen met woltipe-lammers op ’n mengsel van raaigras en hawer.

’n Groep van 59 lammers is 50 dae lank op dié weiding geplaas in ’n normale boerdery. Die tydperk van 50 dae is bepaal deur die tydperk wat die weiding beskikbaar was. Die tabel wys dat 78% van die lammers ná 50 dae klas A2-karkasse opgelewer het met ’n groei van 272 g per dag.

GEVOLGTREKKINGS

Na aanleiding van die twee studies met Pasture Master moet boere die volgende in ag neem: Maak seker die weiding is voldoende vir die hele voertyd. Pasture Master kan diere tot klas A2-karkasse afrond. Na gelang van die omstandighede is 20% van diere nie noodwendig markgereed wanneer die weidingsiklus voltooi is nie.

Hulle kan dan vir ’n kort tyd in ’n voerkraal afgerond word. Aanvulling moet daagliks met genoeg vreetspasie gegee word. Dit moet ’n aanvulling wees waarvan goeie inname verkry moet word. Vir die doeleindes van uitgroei is ’n aanvulling van 0,5-1% van liggaamsgewig voldoende.

Vir afronding kan dit tot 1,5% verhoog word in die laaste derde van dié tydperk. Die uitslagpersentasie neig om effens laer te wees as voerkraaldata. Pasture Master is ook ’n uitstekende produk vir die uitgroei van bulle. In ’n proef in die Oos-Kaap teen einde Januarie 2017 is Pasture Master teen 0,5% van liggaamsgewig (2,77 kg per dier) aan jong bulle verskaf.

Ná 84 dae het dié bulle ’n toename van 1,34 kg per dag getoon. Goeie definisie en spierontwikkeling het plaasgevind met ideale raamgroei. Geen voedingsverwante probleme met kloue en vrugbaarheid het voorgekom nie.

GOEIE EIENSKAPPE

Molatek het sy doelwitte met Pasture Master bereik deur die volgende: Die produk bevat proteïen van ’n hoë gehalte. Die produk is hoog in energie. Molatek gebruik beskermde vette om ’n gewaarborgde hoë energievlak te handhaaf. ’n Ionofoor is ingesluit vir verbeterde veselvertering.

Vir produsente wat organies boer, is die produk egter ook sonder ’n ionofoor beskikbaar. Die nodige spoormineraalvlakke is geskik vir optimale ekonomiese prestasie. Dit voorkom blaasstene. Pasture Master is ideaal vir waardetoevoeging en die uitgroei van bulle en verse.

Kleinvee met ’n hoë produksie wat op lusernweiding loop, asook vee wat dekgewasse bewei, kan Pasture Master met sukses gebruik.

Mnr. Johan Mouton is tegniese bestuurder vir navorsing en ontwikkeling: herkouers by Molatek.

Web: www.molatek.co.za; 087 362 8893.