Die landbousektor moet aanpas by veranderinge om volhoubaar en toepaslik te bly. Dit sluit in toegang tot nuwe tegnologie en onmiddellike inligting. In hierdie artikel, wat deel is van AFGRI se deelname aan die Nasie in Gesprek-reeks by die Nampo-kongres, word gekyk na die omwentelinge wat dit bring in die landbousektor.

In presisieboerdery word gevordere tegnologie gebruik om boere te help om die opbrengs van hul oeste te optimaliseer. Die belangrikste hiervan is die gebruik van satelliet-tegnologie – eenvoudig gestel, word die koördinate van ’n plaas na ’n satellietskottel gestuur wat ongeveer elke 13 dae as die satelliet oor die grond beweeg beelde daarvan neem. Die beelde word ontleed deur akkerboukundiges in diens van maatskappye soos GeoAgro, ’n gesamentlike onderneming met AFGRI, wat die boer dan kan bystaan met aanbevelings gegrond op hul bevindings, soos byvoorbeeld dat landery B meer bemesting nodig het, en landery C meer besproeiing.

Deur hierdie tegnologie te benut, weet ‘n boer wat die presiese stand van sy gesaaides is en pleks daarvan om al die landerye te bemes of te besproei, kan dit net gedoen word op dele van die plaas waar dit nodig is. Dié inligting is van onskatbare waarde omdat dit die boer help om uitgawes te beperk, nie net in terme van regstreekse uitgawes (soos misstowwe of water) nie, maar ook uitgawes aan onder meer diesel en slytasie van masjinerie. Nog ’n voordeel is dat die algehele produktiwiteit van die landerye gemeet kan word deur die satellietbeelde van vorige seisoene te ontleed, wat help om insig te gee in die toekomstige saai- en bemestingsprosesse. Met behulp van die beelde kan ook bepaal word watter landerye of dele van die plaas die beste produksie lewer.

In ’n effens aangepaste benadering word satellietbeelde en oesgeskiedenis gebruik om te bepaal watter dele of landerye beter bestuur moet word, soos dele wat bykomende aandag verg. Geo-posisioneringstelsels (GPS) en mobiele data-opspoorders bly op die spoor van wat tydens die groeiseisoen op die landerye gebeur. ’n Kombinasie van satellietbeelde en foto’s van die grond asook ander data wat met inspeksies van die landerye ingesamel word, help om die gesaaides te monitor terwyl draagbare rekenaars help om die aanwending van sade, misstowwe en chemikalieë op die landerye te monitor. Met die gebruik van bestuurstegnieke vir spesifieke dele en presisie-boerderytegnieke is boere in staat om die grond, sade, misstowwe en chemikalieë doeltreffender te benut en kry sodoende ’n beter opbrengs uit die oes.

Die John Deere-plaastoerusting, wat ook deur AFGRI verskaf word, is voorts toegerus met aanboord-tegnologie wat dit moontlik maak om die versamelde inligting na die masjinerie oor te dra, wat dan in ooreenstemming daarmee misstowwe of chemikalieë toedien en ploeg of plant.

Die AFGRI Harvest Time-inisiatief help opkomende boere om tred te hou met nuwe tegnologie. ’n Span deskundiges werk saam om op grond van die inligting wat met presisie-landboutegnologie verkry is die produksiepotensiaal van plase op die program te bepaal. Die behoorlike ontleding van hierdie inligting stel die Harvest Time-bestuurspan, bestaande uit ’n akkerboukundige, insetverskaffers en ekonome, in staat om veranderinge voor te stel; in die meeste gevalle is dit kleinerige aanpassings wat uiteindelik ’n reuse verskil maak. ’n Mentor is by die hele proses betrokke om te verseker dat die boer die tegnologie verstaan en dat hy weet hoe om die inligting te gebruik om sy produksie te verbeter.

Die tegnologie kan ’n kritieke verskil maak vir boere, en veral vir opkomende boere waar een bykomende ton aan opbrengs ‘n daadwerklike verskil in lewenspeil beteken.

Ten slotte moet boere, soos die meeste ander sakemense, in die era van tegnologie tred hou met die jongste inligting en tendense wat op hul ondernemings van toepassing is. Hulle het ook die gerief nodig van elektroniese finansiële dienste met behulp van mobiele toestelle of rekenaars pleks daarvan om na ‘n bank toe te gaan. Dit is dus geen verrassing nie dat maatskappye soos AFGRI-toepassings (apps) vir mobiele toestelle en elektroniese platforms ontwikkel om aan boere onmiddellike toegang te gee tot die inligting wat hulle benodig.

Een voorbeeld hiervan is die pryse van landbougewasse wat deur die Chicago Board of Trade (CBOT) vasgestel word. Net ’n paar jaar gelede nog, was dié inligting net beskikbaar aan die betrokke handelaars in gewasse. Dit het beteken dat boere die handelaar moet skakel om uit te vind wat die jongste pryse is en dit kan tyd duur voor ’n antwoord gegee word. Nou, met die gebruik AFGRI se GroCapital-app is dié inligting onmiddellik beskikbaar aan boere, maak nie saak waar hulle is nie, en dit stel hulle in staat om volgens hul behoeftes ingeligte besluite te neem oor verhandeling en buitelandse valuta.

Teen dié agtergrond is daar geen twyfel nie dat boere ter wille van oorlewing en sukses by die veranderende tye moet aanpas en sover moontlik nuwe tegnologie benut om hulle te help in hul pogings.