Die mededingingstribunaal het die transaksie goedgekeur wat die gelyke vennootskap beëindig. Ingevolge die nuwe transaksie kry Afgri die bates en ondernemings terug wat hy aanvanklik tot die gesamentlike onderneming bygedra het.

Senwes verkry op sy beurt Afgri se belang in die gesamentlike Hinterland-onderneming. Dit beteken dat Senwes hierna alleenbeheer oor Hinterland sal hê. Luidens ’n verklaring deur die mededingingstribunaal het hy die nuwe transaksie goedgekeur op voorwaarde dat geen aflegging van personeel vir twee jaar sal plaasvind nie.

Hinterland is in 2013 gevorm met die samevoeging van Senwes en Afgri se handelswinkels. Elk van dié twee landboumaatskappye het van 2013 tot 2020 die helfte van Hinterland besit. Dié kleinhandelonderneming het 59 takke in ses provinsies en verkoop ysterware en produkte soos besproeiingstoerusting, selfdoenprodukte, dieregesondheidsprodukte, veevoer en brandstof.