Mnr. Theo Boshoff, bestuurder van regsintelligensie by Agbiz, sê volgens ’n kennisgewing van Besigheidseenheid Suid-Afrika (Busa) is ’n aansoek deur SAFTU vir ’n landwye staking op 25 April 2018 toegestaan. “Die nasionale staking sal waarskynlik verskeie landbou-ondrnemings beïnvloed en dit is belangrik om kennis te neem van die beplande optrede sowel as van al die regte en pligte van ’n werkgewer.”

Volgens Boshoff sal dit ’n wettige staking wees omdat toestemming daarvoor gegee is, soos bepaal word deur artikel 77 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995). “ ’n Mens kan dus nie tugstappe teen ’n werknemer neem as hy deelneem nie, maar die beginsel van geen werk geen betaling behoort te geld.”

Die drie vakbonde namens wie SAFTU die aansoek ingedien het, is die Inligtingkommunikasie Tegnologie Vakbond (ICTU), die Nasionale Vakbond van Staatsdiens en Geallieerde Werkers (NUPSAW) en die Suid-Afrikaanse Bevryde Staatsdienswerkersvakbond (SALIPSWU). “As ’n mens kyk na die drie vakbonde wat betrokke is, is dit onseker of dit wel die landbou gaan raak of nie,” verduidelik Boshoff.

Mag ’n werknemer deelneem?

Luidens ’n kennisgewing deur Busa verduidelik mnr. Joseph Mtolo, maatskaplike beleidskoördineerder, dat enige werknemer, hetsy sy of haar affiliasie, aan wettige protesaksie mag deelneem. “Dit beteken dat as ’n werknemer die tyd neem om aan die protesaksie deel te neem, die werknemer die tyd moet terugwerk of nie vir die tyd betaal moet word nie.”

Mtolo sê die staking is aangevra om protes aan te teken teen die voorgestelde nasionale minimum loon, ekonomiese beleid en die staat se onvermoë om gratis, doeltreffende en geskikte skoling op alle vlakke te verskaf. Die protesaksie sal na verwagting optogte, saamtrekke en/of demonstrasies insluit.

“Soos altyd word ondernemings aangeraai om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om mense en eiendom in die nabyheid van sodanige aksie(s) te beskerm,” sluit Mtolo af.