Met ’n “aasvoël-elite” wat deesdae die land se sake bestuur en beheer, was dit vir Agri SA nodig om by die veranderings aan te pas. Waar voorheen hoofsaaklik op beleidsformulering en -oordrag gefokus was, het die klem nou na die praktiese implementering daarvan, soos droogtehulp verskuif, sê mnr. Johannes Möller, voorsitter van Agri SA.

Möller het op Agri Oos-Kaap se jaarkongres gesê dat waar die organisasie vroeër veral by die ontwikkeling van netwerke betrokke was, dit nou toenemend as fasiliteerder van transformasie optree.

“Dit is net soveel beter om dit self te doen en sodoende verseker dat dit vir diegene wat die voedselsekerheid in die land verskaf aanvaarbaar sal wees. Kommersiële boere se bydrae tot voedselsekerheid in die land beloop meer as 90% en dit is nodig om ’n omgewing te skep waarin hulle steeds meer en beter kan produseer.”

Van ideologie tot ekonomie

As daarin geslaag word om grondhervorming van ’n ideologiese konsep na ’n ekonomiese een te verskuif waarin boere oor kleur- en geslagsgrense deel en bereid is om kapitaal te ontsluit, wag’n goeie toekoms op landbou, het Möller gesê.

Met meer as 25% van die land wat nog in die wurggreep van die droogte is, het hy gevra dat boere hande sal vat om dit en ander uitdagings in die land te bowe te kom.