Media24 het besluit dat daar voortaan gefokus moet word op die maatskappy se kernbesigheid, naamlik gedrukte publikasies en inligting.

Die onderneming-tot-onderneming portaal sal dus nie sy strategie om 'n aan-lyn verhandelingsplatform namens die landbousektor te bou, voortsit nie, maar sal 'n landbou-inligtingsbestemming op die internet word.

Die strategie wat beoog word, is om Landbouweekblad se sterk internet-platform, www.landbou.com, uit te bou en 'n internetdiens te verskaf wat voldoen aan die inligtingbehoeftes van boere, en wat op 'n sake- en gemeenskapsvlak op interaktiewe wyse waarde toevoeg vir lesers van die gedrukte tydskrif.

Landbouweekblad, met 'n sirkulasie van 43 000 per week, is Suid-Afrika se toonaangewende landboutydskrif. Die tydskrif bereik 86% van die boere en ander rolspelers in die landbousektor.

Agri24 voer tans samesprekinge met sy vennote en affiliate om te besluit hoe hulle binne die nuwe strategie geakkommodeer sal word.