Die verbetering van steundienste in die landbou kry ‘n broodnodige geldelike inspuiting van die Tesourie met R1,9 miljard wat daarvoor begroot is.

Die begroting van 2012 van mnr. Pravin Gordhan, Minister van Finansies, bevat planne om die land op koers te kry om meer werkgeleenthede te skep, armoede te verlig, infrastruktuur te ontwikkel en die ekonomie in die algemeen uit te brei.

Die begroting beklemtoon nie net die groot steun aan die landbou nie, maar ook beleggings in tegnologie, die ontwikkeling van ondernemings en die verbetering van mededinging in sakesektore. Die totale besteding van die land sal aanstaande jaar (2013) R1 100 miljard bereik, het Gordhan gesê.

Van die belangrike punte van die begroting is:

Ekonomiese dienste en omgewingsbeskerming kry bykomende geld van net meer as R15 miljard oor die mediumtermyn-bestedingsraamwerk (MTBR).

Die Departement van Handel en Nywerheid kry die grootste hap hiervan, wat R5,8 miljard vir die mededingingsversterkingsprogram vir vervaardiging is en R2,3 miljard gaan vir nywerheidsontwikkeling en die spesiale ekonomiese gebiede wat ontwikkel gaan word.

Bykomende geld gaan ook na SanParke vir toerisme-infrastruktuur en die Land Bank kry R1 miljard om sy herkapitalisering te voltooi.

Vir landboukolleges

Gordhan het gesê dat R150 miljoen beskikbaar gemaak is vir landboukolleges en dat die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming die finalisering van 4 000 restitusie-eise oor die komende MTBR gaan voltooi.

Die Landbounavorsingsraad kry R400 miljoen om sy dienste te verbeter en altesaam R2,9 miljard oor die MTBR.

Die LandCare en Ilima/Letsema-programme kry altesaam R6,4 miljard oor dieselfde tydperk en vir rampe en vloedskade is vir die volgende geldjare onderskeidelik R398 miljoen, R299 miljoen en R298 miljoen begroot.

Landboubemarkingsraad

Altesaam R99 miljoen is vir die Nasionale Landboubemarkingsraad oor die MTBR begroot en sy begroting vir die 2012-’13 is R31,8 miljoen.

Onderstepoort Biologiese Produkte kry R140 miljoen en die Beheerraad vir die Uitvoer van Bederfbare Produkte (PPECB) R193,7 miljoen.

Provinsies sal sowat R25,5 miljard oor die MTBR bestee om provinsiale én landelike paaie te onderhou. Geld is ook bewillig sodat landelike munisipaliteite batebestuurstelsels vir paaie kan ontwikkel.

Landbou, Bosbou en Visserye

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye se begroting vir die 2012-‘13 geldjaar is bykans R6 miljard.

Gordhan het vanjaar weer eens sondebelasting ‘n harde hou gegee met ‘n pakkie 20 sigarette wat 58c meer sal kos en ‘n liter wyn 18c meer, ‘n 340 ml kannetjie bier 9c meer en ‘n bottel 750 ml sterk drank R6 meer.

Nog slegte nuus is dat die brandstofheffing op 4 April met 20c per liter gaan styg en die heffing vir die Padongelukkefonds sal ook met 8c tot 88c per liter verhoog word. Gordhan het ook aangekondig dat R5,75 miljard vir die Suid-Afrikaanse Padagentskap (Sanral) bewillig is om tolgeld in Gauteng te verminder.

22 Februarie 2012