In Junie het mnr. Tito Mboweni, minister van finansies, die Covid-19-belastingwetsontwerpe, die wysigingswetsontwerp op belastingwetgewing en die een op administrasiewette vir belasting in die parlement ter tafel gelê. Dit bied die nodige wetgewende wysigings om belastingmaatreëls in te stel om die Covid-19-pandemie te bekamp. Die maatreëls in die rampbestuurbelastingwetsontwerpe word voorgestel om op 1 April 2020 en 1 Mei 2020 in werking te tree en geld vir vier maande, wat eindig op onderskeidelik 31 Julie en 31 Augustus 2020. Hierdie maatreëls is benewens die belastingvoorstelle wat in die begroting in Februarie gemaak is.

Belastingverligting

Daar is ’n spesiale belastingbedeling vir fondse wat gestig is om hulp te verleen met Covid-19-ramphulppogings, soos die voorsiening van spesiale vrystelling vir Covid-19-fondse vir vier maande vanaf 1 April 2020 tot 31 Julie 2020. Daar word voorgestel dat die periode van vier tot ses maande verleng word sodat die verligting teen 30 September 2020 sal eindig.

Klein- tot mediumgrootte ondernemings word toegelaat om die betaling van 35% van die werknemersbelasting wat hulle van hul werknemers afgetrek het, uit te stel in die vier maande van 1 April 2020 tot 31 Julie 2020. Daar word voorgestel dat die periode van vier maande met twee maande verleng word. As gevolg van hierdie verlenging begin die terugbetalings op die uitgestelde belasting eers in Oktober 2020 en duur tot Maart 2021.

Van der Rheede sê die uitstel word verwelkom, maar hy hoop die boere se kontantvloei is van so ’n aard om betalings te doen ná die uitstelperiode. Hy wys ook uit dat die verlaagde rentekoers wat die land tans beleef, ook verligting bring ten opsigte van onder meer verband- en produksielenings.

Alkolhol en tabak

In die wetgewing word uitstel van 90 dae vir die betaling van aksynsbelasting op alkohol en tabak voorgestel.

Van der Rheede sê hierdie verligting stel ondernemings in staat om die betaling van aksynsbelasting op alkohol en tabak vir Mei en Junie met 90 dae uit te stel. Die nasionale tesourie het ten opsigte van aksynsbelasting vir alkohol vir Augustus en September ook 90 dae uitstel toegestaan. Vir die tabakbedryf is die betaling van aksynsbelasting vir Mei en Junie vir 150 dae uitgestel. Die vergunnings tree in werking wanneer die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) dit afkondig.

Van der Rheede sê die verbod op die verkoop van die produkte het onherroeplike skade veroorsaak en hy wonder of daar nog aksynsbelasting betaalbaar sal wees. “Jy sit met maatreëls wat probeer om verligting te bring, maar die wyn- en tabakbedryf is kniediep in finansiële moeilikheid.”

Die wysigingswetgewing kan gesien word by www.treasury.gov.za en kommentaar kan gestuur word na acollins@sars.gov.za teen 31 Augustus 2020.