Dit is die regte tyd om, ten spyte van die uitwerking van die kosteknyptang, in die Suid-Afrikaanse landboubedryf en in swart ekonomiese bemagtiging te belê, sê mnr. Ernst Janovsky, hoof van Absa se landbou-eenheid.

Hy het op die Rooivleisprodusente-organisasie se 25ste nasionale kongres in Bloemfontein gesê landbouers kan nog geld in die bedryf maak.

Hy het 'n dringende beroep gedoen dat landbouers nieteenstaande Suid-Afrika se swak beleid aan grondhervorming deelneem.

Sy beroep behels ook die steun aan die georganiseerde landbou wat met die Regering moet onderhandel sodat die besitreg van landbougrond en grondwaardes nie in die proses benadeel word nie.

Volgens Janovsky bestaan groot produksiemoontlikhede in Latyns-Amerika en in Afrika om die bevolkingsontploffing van 'n bykomende 2 miljard mense oor die volgende paar dekades in Afrika en Asië die hoof te bied.

"Die wêreld sal oor die volgende 40 jaar dieselfde kosproduksie moet handhaaf as wat die afgelope 500 jaar verbou is," sê hy.

Met die ekonomiese ommeswaai wat tans nou wêreldwyd aan die gang is, is die verwagting dat die vraag na landbouprodukte sal toeneem.

Hy se die produsent sal die bedreiging van die kosteknyptang net kan oorleef deur die verhoging van produktiwiteit. "Die boer het nie beheer oor die kommoditeitspryse op lang termyn nie. Hulle moet eerder fokus op die faktore wat hul produksievolume kan help verhoog."