Sowat 70 beleggers wat geld verloor het in wyle Herman Pretorius se RVAF-fonds het Donderdag (18 Oktober) in Bellville byeengekom om oor die pad vorentoe te besin om hul geld terug te kry.

Die vergadering is  belê deur mnr. J.J. du Plessis van Kaapstad, wie se 71-jarige vader ál sy spaargeld van sowat R6,8 miljoen by Pretorius belê het. Pretorius het op 26 Julie vanjaar ‘n vennoot doodgeskiet en hom daarna om die lewe gebring. Hy is graf toe met die sleutel tot waar sowat R2 miljard se beleggings heen is.

Du Plessis jnr. het ’n aantal beleggers via die RVA-forum genooi om die vergadering by te woon. Alle beleggers in RVAF-fonds (sowat 3 000) kan by die forum aansluit.

Sover vasgestel kan word, is heelewat van die beleggers in die RVAF-fonds boere.

Die pad vorentoe?
Op die die vergadering is drie opsies uitgestippel wat beleggers kan oorweeg om hul geld terug te probeer kry.  Twee van die opsies, om makelaars wat beleggings vir Pretorius gewerf het by die Ombusdman te verkla, of om makelaars wat betrokke was, te dagvaar, is nie oorweeg nie. Die derde moontlikheid wat bespreek is, is of regsgronde bestaan om die Finansiële Diensteraad (FSB) hof toe te sleep weens sy beweerde pligsversuim om Pretorius se RVAF-fonds te sluit.

Die aanwesiges het besluit om ’n regsopinie by ’n senior advokaat in te win oor die haalbaarheid van eise teen die FSB. Die optrede sal sowat R200 000 kos, en dié koste moet deur beleggers gedra word. Indien die regsmening gunstig is, sal die beleggers ook vir die regskoste van die saak daarna moet betaal.

Alle beleggers wat geld in die RVAF-fonds belê het, is versoek om by die forum aan te sluit. Stuur ’n e-pos na rvaforum@gmail.com om alle kommunikasie van die forum te kan ontvang.