Die sektorkodes dien as die riglyne wat inklusiewe ekonomiese groei en transformasie te weeg moet bring, en vervang die ou kodes wat in Desember 2012 gepubliseer is.

Dr. Rob Davies, Minister van Handel en Nywerheid, sê in ’n verklaring wat Vrydagmiddag 8 Desember uitgereik is dat landbou en agribesighede die ruggraat van die land se ekonomie vorm en ’n sleutelbydraer tot die ontwikkeling van die land is. Die 44% groei in landbouproduksie in die derde kwartaal van vanjaar het gesorg dat die land se bruto binnelandse produk (BBP) met 2% gegroei het.

Nuwe pyplyn

Hy sê voorts ’n sleutel-doelstelling van die gewysigde kodes is, is dat verskaffers versterk moet word tot ’n winsposisie van 3% netto wins na belasting. Dit is 2% hoër as die generiese SEB-kodes wat vir die ekonomie as geheel geld.

Davies sê die doel van dié mikpunt is om ’n pyplyn van swart verskaffers en – nyweraars in die landbou-waardeketting te skep.

“Saam met die strewe na die skepping van swart verskaffers, swart kommersiële boere en swart nywerhaars, word ekstra erkenning gegee aan inisiatiewe wat lei tot die ontwikkeling van nuwe inisiatiewe, werkskepping en waardetoevoeging by primêre produkte, steun vir grondhervormingsprojekte asook steun aan projekte wat geleenthede skep vir die plaaslike verskaffing van goedere en dienste wat nie tans in Suid-Afrika gelewer word nie,” sê Davies.

Hervorming

Die nuwe kodes bied ook ondersteuning aan grondhervorming deurdat dit voorsiening maak vir die oordrag van 30% van landbougrond aan voorheen benadeeldes. Die begunstigdes sal eienaarskap van die grond neem. Davies benadruk dat die 30% grondteiken nie staties is nie en van tyd tot tyd hersien sal word. 

Die volledige kodes kan by die volgende skakels gelees word:

Deel 1 is hier beskikbaar.

Deel 2 is hier beskikbaar.