Die parlement se portefeuljekomitee vir indiensneming en arbeid het die afgelope weke openbare verhore by die parlement gehou waar belanghebbendes kommentaar oor die wysigings kon lewer.

Die wysigings sluit in die uitbreiding van die wet sodat kwesbare werkers wat voorheen uitgesluit was, ingesluit kan word en bied ook verbeterings rakende vergoedingsvoordele aan werknemers.

’n Ander belangrike byvoeging is die rehabilitasie, herintegrasie en terugkeer van werknemers om die tendens aan te spreek waar sommige werkgewers hul werknemers ontslaan op die grondslag van beroepsbeserings en -siektes. Nie-nakoming van die wet sluit boetes vir die werkgewer in, ten bedrae van tot soveel as 10% van die verdienste van die werkgewer.

Me. Jahni de Villiers, arbeidsregkenner by Labour Amplified, wys uit dat huiswerkers op plase ook as plaaswerkers geag word en was nog altyd ingesluit by die wet volgens die definisie in die sektorale vasstelling. So ook sekuriteitswagte wat vir die boer werk. Die wagte van private sekuriteitsfirmas het hul eie sektorale vasstelling. 

Vroueregte

Die Kaapstadse regsentrum vir vroue het die insluiting van huiswerkers onder die definisie van werknemers verwelkom. Die sentrum het uitgelig dat die huiswerkersektor een is waar daar 80% vroue is wat nie toegang het tot enige soort sekuriteitsdekking nie. “Huiswerk kan beskryf word as die ruggraat van ons samelewing en ekonomie. Dit is ’n soort werk wat diep gewortel is binne die apartheids- en patriargale konteks.”

Die organisasie wys uit dat die werksomstandighede van huiswerkers hulle dikwels kwesbaar laat deurdat hul arbeidsregte en beroepsbeskerming misken word.

Die sentrum het voorgestel dat ander vroue in haglike werksomstandighede, soos seisoenale plaaswerkers, gemeenskapsgesondheidswerkers en diegene in die seksbedryf, ook oorweeg word om ingesluit te word by die voorgestelde wysigings.