Die Ebenhaeser-gemeenskap, wat sowat 40 km vanaf Vredendal geleë is, se grondeis is in 2020 afgehandel. Die sowat 2 000 gemeenskapslede het 23 700 ha grond gekry en finansiering van die staat om die gemeenskap te help om die plase te herstel.

Die herlewing van die besproeiingskema het bestaan uit die opknapping van die besproeiingsinfrastruktuur om die lewensvatbaarheid van boerderybedrywighede te verseker. Die nasionale departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling was verantwoordelik vir die opknapping van die grootmaat-waterinfrastruktuur en die Wes-Kaapse departement van landbou is verantwoordelik vir die ontwikkeling van die landbougrond.

Meyer sê die besproeiingskema bring verbeterde watersekerheid, groter volhoubaarheid, verhoogde produksie en verbeter marktoegangsgeleenthede. Die herlewing van die skema is die resultaat van suksesvolle samewerking tussen die nasionale en provinsiale departement.

Me. Thoko Didiza, minister van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, wat die oorhandiging van die skema aan die gemeenskap bygewoon het, sê die projek is ’n goeie voorbeeld van wat vermag kan word wanneer verskillende sfere van die regering saamwerk. “Hierdie is ’n goeie voorbeeld van die staat se distriksontwikkelingsmodel waar die nasionale, provinsiale en munisipale sfeer saamwerk ten bate van die ontwikkeling van die gemeenskap.”