Veeboere wie se kuddes getoets en vry van ’n siekte is, of waar die siekte doeltreffend deur middel van ’n siektevoorkomingsplan bestuur word, moet uitgewys en bevoordeel word.

Dit is dr. Danie Odendaal, direkteur van Veeartsnetwerk, se oplossing om dieresiektes voorkomend te behandel ná die wye voorkoms van insek-oorgedraagde virussiektes, soos bloutong by skape en knopvelsiekte in die geval van vleisbeeste, die afgelope reëntyd.

Odendaal het op die provinsiale RPO-kongres in Bloemfontein voorgestel dat produsente wat die gesondheidstatus van hulle kuddes op die hart dra eerder beloon moet word deur hulle by medeboere aan te beveel.

Private inisiatief

Sy rapporteringstelsel vir siektes is ’n private inisiatief wat deur veeartse in werking gestel is ná die slenkdalkoors-epidemie in 2010, omdat daar nie ’n vroeë-waarskuwingstelsel in plek was nie.

Slenkdalkoors het reg deur die sentrale dele van die land versprei, sonder enige gekoördineerde stappe om die epidemie te stuit.

“Die voorsiening van kuddegesondheidsdienste word gebou rondom die identifisering van die belangrikste siektes of toestande wat produksie binne ’n bepaalde  omgewing beperk,” sê hy. Sy strewe is die voorkoming van produksieverlies en vrektes deur beplande siektebeheer op ’n kuddebasis, met die hulp van kuddeveeartse.

Maandeliks gedoen

Siekterapportering word maandeliks gedoen deur ongeveer 130 veeartspraktyke wat deur die land veegesondheidsdienste lewer.

Insekoorgedraagde bloutong het in die somer van 2016/’17 in die volgende distrikte voorgekom:

Balfour, Bethal, Delmas, Ermelo, Grootvlei, Middelburg, Nelspruit, Piet Retief,  Standerton, Volksrust, Bapsfontein, Bronkhorstspruit, Magaliesburg, Pretoria, Mokopane,  Polokwane, Brits, Christiana, Klerksdorp, Leeudoringstad, Lichtenburg, Ventersdorp, Rustenburg, Bethlehem, Bloemfontein, Bothaville, Bultfontein, Clocolan, Ficksburg, Frankfort, Harrismith, Hertzogville, Hoopstad, Kroonstad, Ladybrand/Excelsior, Memel, Parys, Reitz, Senekal, Smithfield, Viljoenskroon, Villiers, Vrede, Wesselsbron,  Winburg, Zastron, Bergville, Dundee, Estcourt, Kokstad,  Mooirivier, Newcastle, Pietermaritzburg,  Underberg, Vryheid, Aliwal-Noord, Graaff-Reinet, Humansdorp, Jeffreysbaai, Queenstown, Caledon, Heidelberg, Malmesbury, Montagu, Colesberg, De Aar, Kimberley en Upington.

Knopvelsiekte:

In die geval van knopvelsiekte was die voorkoms in dieselfde tydperk in die distrikte Balfour, Bethal, Delmas, Ermelo, Grootvlei, Malelane, Nelspruit,  Piet Retief, Volksrust, Bapsfontein, Bronkhorstspruit, Krugersdorp, Magaliesburg, Nigel, Pretoria, Lephalale, Makhado, Modimolle, Polokwane, Tzaneen, Brits, Christiana,  Klerksdorp, Leeudoringstad, Lichtenburg, Rustenburg, Schweizer-Reneke,  Stella, Ventersdorp, Vryburg, Bloemfontein, Bothaville, Bultfontein, Clocolan, Ficksburg, Frankfort, Hertzogville,  Hoopstad, Kroonstad, Ladybrand/Excelsior, Parys, Reitz, Senekal, Smithfield, Viljoenskroon, Villiers,  Vrede, Wesselsbron, Winburg, Zastron, Bergville, Dundee, Estcourt, Mtubatuba, Newcastle, Pietermaritzburg,  Pongola,  Vryheid, Underberg, Vryheid, Aliwal-Noord, Middelburg, Malmesbury, Riversdal, Colesberg, De Aar,  Kimberley en  Philipstown.

Lede van die Vrystaatse RPO gaan oor die volgende twee maande hulle entstofbehoefte vir die bestryding van knopvelsiekte by beeste en bloutong-entstof vir skape koördineer.

Die Veeartsnetwerk sal ook die RPO se kommunikasie-kanaal en logistieke vermoë in die tydperk toets om so ’n projek te kan uitvoer.