As die droogte Suid-Afrika se boere enigiets geleer het, is dit dat behoorlike finansiële beplanning en bestuur noodsaaklik is vir enige boerdery se oorlewing. Dít geld vir die bestuur van 'n bestaande boerdery, sowel as uitbreidings en nuwe vertakkings wat oorweeg word.

Die Meganisasiegids, wat vir die 28ste jaar Suid-Afrikaanse boere help om bewerkings- en meganiese koste te bereken, word ook deur trekkermaatskappye en ander belanghebbendes in die landbou gebruik.

Mnr. Koos le Roux, tesame met sy vrou, mev. Marietjie le Roux, gee jaarliks dié gids uit.  Vanjaar het mnr. Derick le Roux, ’n ingenieur, hulle gehelp om die gids saam te stel en dit ook elektronies beskikbaar te maak.

Raad

Die gids help boere onder meer om te beplan hoeveel trekkers en werktuie benodig word om gewasse binne 'n sekere tydsbeperking te plant, die korrekte diepte en spoed waarteen werktuie en trekker moet werk, die tipiese dieselverbruik (in liter per uur of liter per hektaar) vir verskillende trekkerklasse, die koste vir elke aksie wat 'n trekker-en-werktuig-kombinasie uitvoer, van ploeg tot sleepwatrek, in rand per hektaar of rand per uur en nog meer.

Vir boere wat in geenbewering belangstel, het die gids ook 'n afdeling oor belangrike faktore wat oorweeg moet word om te bepaal of bewaringsboerdery winsgewend sal wees vir jou spesifieke boerdery.

Bestel die meganisasiegids van Koos le Roux by 082 828 9531 of per e-pos by koosleroux@live.co.za.

Landbou.com het een eksemplaar van die gids om gratis weg te gee. Belangstellendes kan 'n epos stuur na cornelia.vdmerwe@landbou.com.