Ons land is siek. Die verval op alle terreine is skrikwekkend en ons het nog nie die draaipunt bereik nie. Misdaadvlakke is totaal onaanvaarbaar en moord is aan die orde van die dag.

Die situasie sal ook nie verbeter solank die President, wat veronderstel is om versoening en vergifnis in Suid-Afrika te bevorder, die een bevolkingsgroep daarvan beskuldig dat hy vir die armoede van ’n ander bevolkingsgroep verantwoordelik is omdat hy grond “gesteel” het nie. Wat die motiewe agter die misdade is, is nie altyd duidelik nie.

Is dit honger, gierigheid of wraak? Wat dit ook al is, dit sal net toeneem onder pres. Jacob Zuma se leiding solank staatskaping en korrupsie bly floreer en rasse teen mekaar afgespeel word. Mnr. Julius Malema en sy EFF-kaders, asook Black First Land First, wat al lankal deur die Regering vasgevat moes gewees het, dra ook tot rassehaat by met hul wilde uitsprake. In die huidige bedeling is daar geen kans dat die ekonomie gou enige groei sal toon nie.

Saam met die huidige droogte in groot dele van die land voorspel dit meer werksverliese, groter armoede en meer misdaad. Daar kan nie op die huidige polisiemag gereken word om die misdaadgolf te keer nie. Hy het nie die vermoë of wil om dit te doen nie. Dit is die feite en kan nie weggewens word nie. Plaasmoorde is tans ’n baie emosionele saak, en met rede. Almal stem saam dat dit nie so kan aangaan nie, want sonder boere is hierdie land gedoem. Waar lê die oplossing?

Nie by Zuma en sy Regering nie. Ook nie by die polisie nie. Dit lê by die boere en die plattelandse mense self. ’n Oproep dat die kommando’s teruggebring moet word, word van tyd tot tyd gehoor. Dit sal ideaal wees, maar dit sal nooit gebeur nie – daarvoor sal die ANC sorg. Die kommando’s het al die jare hoofsaaklik uit vrywilligers (hoofsaaklik boere) bestaan en het daardie jare uitstekende diens tot veiligheid op die platteland gelewer.

Wie keer ’n plattelandse gemeenskap om hom vandag op dieselfde wyse in ’n gemeen- skapsbeveiligingsorganisasie te organiseer waarby alle goedgesinde lede van die gemeen- skap betrek word? Dit is baie belangrik dat alle goedgesinde plaaswerkers wat op plase bly, asook diegene wat uit die dorpe op die plase kom werk, by alle veiligheidsplanne betrek word.

Daar moet net soveel na húl veiligheid omgesien word as na die boere se veiligheid. As so iets deeglik aangepak word en almal betrek word, kan dit op die lang duur baie goed koper en doeltreffender wees as om individueel van private veiligheidsmense gebruik te maak. Ek is seker dit kan goed werk, want ek was 33 jaar lank aan die kommando verbonde en was vanaf 1988 tot 1993 die bevelvoerder van die Overberg-kommando.

Ek weet dus hoe ons al die jare gewerk het. Ons het nie die kommunikasiemiddele van vandag gehad nie, maar as daar enige probleem op enige plek in ons gebied (wat meer as 18 plaasgemeenskappe ingesluit het) ontstaan het, was ons reaksietyd van so ’n aard dat die eerste opgeleide kommandotroepe binne tien minute op die toneel opgedaag het. Ons kon dit regkry omdat die 1 200 Overbergse kommandolede oor die hele gebied versprei was en daar altyd lede was wat binne minute teenwoordig kon wees.

Die lede was ook goed opgelei, want ons het jaarliks opleidingskampe gehou, asook gereeld skietoefeninge. Verlede nag is ’n boer op sy plaas in die Vyeboom-gebied oorval. Hy het laataand gehoor daar is mense wat sy bakkie probeer steel. Hy het toe opgestaan en uitgegaan om hulle te verjaag.

Die booswigte het hom oorval en oor die kop geslaan. Sy vrou het egter alarm gemaak en die buurman het opgedaag. Die booswigte het toe die pad gevat en die buurman kon die boer hospitaal toe neem. Gelukkig het die boer dit oorleef, maar hy kon ook geskiet gewees het. As hy aan ’n gemeenskapsbeveiligingsorganisasie behoort het, kon hy veilig in sy kamer gebly het, alarm gemaak het en verskeie van sy bure sou hom binne vyf minute te hulp gesnel het.

Om die moorde stop te sit, sal boere beter beveilig en beter georganiseerd moet wees as wat die plaasmoordenaar kan droom om te wees. En ek bly by my standpunt dat alle goedgesinde mense betrek moet word en dat daar na almal se veiligheid omgesien moet word. Almal wat kan, se ore moet op die grond wees.