Mnre. Mosiuoa Lekota, leier van COPE, en Kallie Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, sê hulle gaan buitelandse ambassades in Suid-Afrika saam besoek om te versoek dat die internasionale gemeenskap druk op die Suid-Afrikaanse Regering toepas om die land se Grondwet, eiendomsreg en die 1994-skikking te eerbiedig. Die ambassades wat besoek sal word, sal bekend gemaak word sodra die afsprake gemaak is.

Die besluit spruit voort uit pres. Cyril Ramaphosa se aankondiging op 31 Julie vanjaar dat hy en die ANC besluit het om die eiendomsregklousule in artikel 25 van die Suid-Afrikaanse Grondwet te wysig om onteiening sonder vergoeding toe te laat.

Lekota meen dat die wysiging van die Grondwet die alleenreg van Suid-Afrikaanse kiesers is en nie van die ANC, Ramaphosa, die Parlement of enige party nie. Die Nasrec-konferensievoorneme van Desember verlede jaar deur die ANC geld nie as ’n regmatige mandaat van Suid-Afrikaanse kiesers nie.

“Die grondverhore magtig ook nie ’n wettige mandaat van Suid-Afrikaanse kiesers nie omdat nie alle Suid-Afrikaanse kiesers aan hierdie verhore kon deelneem nie.”

Kriel sê die Grondwet en die beskerming van eiendomsreg soos dit daarin vervat is, was die resultaat van die onderhandelde skikking in die vroeë 1990’s.

“Aangesien internasionale druk ’n rol gespeel het in die oorreding van die verskeie partye om tot die 1994-skikking te kom, het die internasionale gemeenskap nou ook ’n verantwoordelikheid om te help toesien dat die ANC by daardie skikking hou,” sê Kriel.

COPE en AfriForum sê hulle beskou hul samewerking om eiendomsreg te beskerm as ’n konstruktiewe voorbeeld van hoe burgers uit verskillende agtergronde, en wat somtyds verskillende oogpunte het, wel suksesvol kan saamwerk deur wedersydse erkenning en respek en deur hul toe te spits op sake van gedeelde belang.

Hulle sê Suid-Afrikaners van alle gemeenskappe mag nie toelaat dat ’n populistiese alliansie hulle verdeel nie, of haat en geweld veroorsaak tot voordeel van die regerende elite of sodat hulle oor almal kan regeer te midde van verdeeldheid nie. Dit sal die nalatenskap van oudpres. Nelson Mandela verloën.

“Grondhervorming moet duidelik, wettig en regverdig wees; nie rasverdelend nie, en moet tot ekonomiese ontwikkeling lei en nie tot ekonomiese ineenstorting nie. Die huidige resessie en swak presterende landbousektor moet vir almal van ons ’n groot waarskuwing wees,” sê Kriel.