Hoewel Didiza in ’n vraesessie in Augustus in die nasionale vergadering gesê het dat sy die inligting beskikbaar sal maak wat me. Annette Steyn, die DA se skaduminister van landbou, versoek het, versuim sy steeds om dit te doen.

Dit is vir Steyn vreemd dat Didiza ’n verslag met al die inligting op 13 Augustus aan onder andere die speaker van die nasionale vergadering, die voorsitter van die nasionale raad vir provinsies (NRP) en selfs mnr. Mandla Mandela, voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee vir landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, kon verskaf, maar nie aan haar nie.

“Die minister se besluit om die antwoord op my vraag aan almal behalwe aan my te stuur, strook nie met die standaardprosedure van hoe parlementêre vrae werk nie. Antwoorde op parlementêre vrae word gewoonlik nie aan die speaker, die voorsitter van die NRP en die voorsitter van die portefeuljekomitee gestuur nie.”

Toe Didiza gevra is of die reëls vir parlementêre antwoorde verander het, het sy in die nasionale vergadering gesê dat sy die inligting aan Steyn sal stuur “as sy dit regtig wil hê”.

Maar sedertdien is geen inligting aan Steyn gestuur nie. “Wat probeer die minister wegsteek?”

Inligting bekend

Mnr. Reggie Ngcobo, woordvoerder van Didiza, sê egter aan Landbouweekblad dat die minister die verklaring wat Steyn uitgereik het baie betreurenswaardig vind omdat die eerste vraag (Vraag 1012) wat op 29 Mei gepubliseer is, geantwoord is met ’n uiteensetting van inligting oor die R1,2 miljard Covid-19-hulp vir die landbou. Tweedens het Didiza vraag 349 op 18 Augustus in die Nasionale Vergadering gedurende vraetyd geantwoord. ’n Epos, wat die skriftelike antwoord op die vraag bevat het, was op 26 Augustus aan Steyn gestuur deur die minister se parlementêre kantoor, wys Ngcobo uit.

Dieselfde inligting is aan die Speaker, voorsitter van die NRP en die voorsitter van die portefeuljekomitee vir landbou gestuur. Dieselfde inligting is ook op die departement se webtuiste beskikbaar. “Vir die blote feit dat hierdie inligting aan die Parlement gestuur is en op sy webwerf is, is dit openbare inligting.”

Opvolg

Die DA sal eers ’n opvolgvraag stel oor wie die landbouhulp se begunstigdes is. As Didiza nie die inligting teen 19 Oktober, tien dae nadat die vraag ingedien sal word – soos die reëls van die nasionale vergadering vereis – aan Steyn gestuur het nie, sal die DA hom tot wet wend.

Die DA het ook aan Mandela geskryf om te vra dat die kwessie as ’n dringende saak op die komitee se agenda geplaas moet word. Mandela het nie op die versoek geantwoord nie, sê Steyn.

“Deur die DA se parlementêre vraag te ignoreer wat oorspronklik op 29 Mei ingedien is, wys Didiza haar minagting vir die werk van die parlement. Dit laat die agterdog wek dat die minister probeer om korrupsie op ’n manier te verbloem.

“Wie het voordeel getrek van die R1,2 miljard Covid-19-ondersteuningsfonds vir die landbou? Die minister se aksies laat dit blyk dat dit ANC-amptenare en hul makkers kan wees,” sê Steyn.