Dit strek van bewerings van korrupsie met grondeise tot bedrog en wanbestuur by die staat se program vir die aankoop van grond vir begunstigdes.

Die ouditeur-generaal (OG) het, op versoek van die parlement se portefeuljekomitee vir landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling, bykomende inligting oor die department bekend gemaak.

Dit volg nadat die OG in sy oudit van die departement se finansiële state vir die 2019-’20-boekjaar aangedui het dat die departement se forensiese eenheid teen 31 Maart 2020 altesaam 45 ondersoeke voltooi het en dat hy besig is om nog 42 sake te ondersoek. Die spesiale ondersoekeenheid (SOE) het op versoek van die minister reeds 32 ondersoeke oor restitusie in gemeenskappe voltooi en die bevindinge en voorstelle is gefinaliseer.

Interne kontrole

Die OG het uitgewys dat vertragings in die finalisering van ondersoeke meebring dat die geskikte tugstappe en interne kontrole nie tydig toegepas word nie. Waar die ondersoeke voltooi is met voorstelle vir gevolgebestuur, is die voorstelle vir tugstappe nie toegepas nie.

Die OG het ook verskeie gevalle van konflik van belange by amptenare, verskaffers en amptenare by ander staatsinstellings gevind. In sommige gevalle is die nodige verklarings van belange nie vir oudit ingedien nie, wat beteken het dat die OG nie die konfik van belange rakende die tesourie en openbare diens regulasies kon bepaal nie. Boonop is tugstappe nie gedoen teen amptenare wat vir onreëlmatige uitgawes verantwoordelik was nie.